Camelot herziet servicekosten: €500 per huurder terug

22 juni 2020

Diverse huurders in de Rijswijkstraat in Amsterdam ontvingen €500 of meer terug van hun verhuurder Camelot. Voor anderen ligt dat bedrag lager. Het is een correctie van de servicekosten over 2018. De verhuurder maakt al jaren fouten in de afrekening en verloor een serie procedures bij de Huurcommissie over eerdere jaren. Vervolgens kwam het na overleg tussen de eigenaar, Camelot en !WOON tot correctie van de afrekening voor alle huurders in het pand over 2018. Een mooi resultaat voor honderden bewoners.

Toch resteert  een probleem. Camelot wil dezelfde correctie niet toepassen over het jaar 2017 en ook niet bij andere panden. Dus gaat nu weer een groot aantal huurders uit de Rijswijkstraat en de Slotermeerlaan in Amsterdam naar de Huurcommissie, met hulp van !WOON. Huurders elders in Nederland raden we aan goed naar de afrekening servicekosten te kijken. Aankaarten van de afrekening 2017 kan tot uiterlijk 30 juni aanstaande, nadere uitleg hieronder.

Camelot is een groot verhuurder van studentenpanden in heel Europa. In Nederland beheert de organisatie panden in onder andere Amsterdam, Deventer, Eindhoven, Enschede, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. De organisatie kwam al diverse malen in het nieuws met te hoge kosten en beloofde beterschap. Dat blijkt nog niet overal gelukt. Ook werd de organisatie via de rechter teruggefloten voor het vragen van €200 voor toegang tot de website MyCastle. Alle huurders die er om vragen horen dit geld terug te krijgen.

Servicekosten te hoog

Naast de huurprijs betalen alle huurders servicekosten. Dat bedrag is een voorschot en dat moet jaarlijks afgerekend worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Op die afrekening is het nodige af te dingen. Zo rekende Camelot voor de verwarmingskosten met het maximumtarief volgens de warmtewet, terwijl de feitelijke kosten veel lager waren. Ook berekent ze kosten die tot het onderhoud horen en niet in de servicekosten. Verder berekent zo ook kosten van personeel door als huismeester, terwijl deze tenminste een deel van hun tijd bezig zijn met beheer voor Camelot. Ook waren de gehanteerde tarieven te hoog.

Afrekening servicekosten – 2017 nu aankaarten

Een verhuurder hoort binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een afrekening van de servicekosten te leveren. De huurders hebben vanaf dat moment nog 2 jaar om de afrekening aan te kaarten bij de Huurcommissie. De afrekening over 2017 moest uiterlijk 30 juni 2018 binnen zijn en huurders kunnen die tot uiterlijk 30 juni 2020 aankaarten bij de Huurcommissie. Voor elk jaar moet een afzonderlijke procedure gestart worden. Voor het jaar 2018 is daar nog wel even ruimte voor maar wachten is niet nodig. Procedures over de afrekening van 2019 kunnen per 1 juli worden ingediend. Zie hier nadere uitleg over servicekosten

Ook voor ex-huurders

De afrekening geldt niet alleen voor zittende huurders, maar ook voor ex huurders. Dus wie inmiddels is verhuisd kan toch belang hebben bij een verzoek om de servicekosten te herzien voor de jaren dat hij of zij er heeft gewoond.

Hulp en informatie

Huurders in Amsterdam, Amstelveen en een deel van Haarlem kunnen gratis hulp krijgen van !WOON. We adviseren bewonersgroepen in panden van Camelot deze informatie te delen. De meeste panden hebben wel een eigen Whatsapp of Facebookgroep. Desgewenst kunnen we kort uitleg geven over onze aanpak. Ook kunnen we vertegenwoordigers van een bewonersgroep in verbinding brengen met de bewonersgroepen van de Rijswijkstraat en de Slotermeerlaan.

Naschrift

Na publicatie van dit nieuwsartikel ontvingen wij alsnog het eerder door Camelot en eigenaar toegezegde overzicht van correcties op de eerdere afrekening. Daaruit blijkt dat huurders – afhankelijk van onder andere hun energiegebruik – bedragen terugkrijgen variërend van een klein bedrag tot €1173. Voor de meeste huurders loopt het in de honderden euro’s en de vertegenwoordger van Camelot laat begin december 2020 weten dat het gemiddelde bedrag per huurder op €259,80 ligt.

Camelot betaalt huurders geld MyCastle terug

 

Artikel delen:

!WOON