Kan een VvE bestuur worden benoemd voor bepaalde tijd?

In beginsel is dat niet mogelijk. In alle reglementen is opgenomen dat het bestuur (cq de administrateur) voor onbepaalde tijd wordt benoemd. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in de splitsingsakte. Is daarin een maximale bestuurstermijn (bijvoorbeeld 4 jaar) opgenomen, dan mag daarvan niet worden afgeweken.

Artikel delen:

!WOON