30 juni: Belangrijke bijeenkomst voor woongroepen

Er komen grote veranderingen in het woongroepen / woongemeenschappen-beleid in Amsterdam. Woongemeenschappen moeten op een lijst staan die de corporaties vóór augustus aan de gemeente moeten doorgeven. Alleen dan behouden ze het recht om zelf aan te wijzen wie in hun gemeenschap kan wonen (coöptatierecht). Op 30 juni organiseert !WOON een informatieavond voor woongroepen, woongemeenschappen, huurderskoepels, corporaties en andere betrokkenen. Medewerkers van de gemeente Amsterdam zullen een toelichting geven op de regeling en vragen beantwoorden.

Wat is er aan de hand?

In de Huisvestingsverordening 2021 wilde de gemeente Amsterdam coöptatie mogelijk maken voor woongemeenschappen. Met coöptatierecht kunnen woongroepen, geclusterd wonen voor ouderen en beheercoöperaties zelf een nieuwe bewoner voordragen die past in de groep. De nieuwe huisvestingswet verbiedt echter uitzonderingen. Dat zou betekenen dat de woongemeenschappen hun recht op het zelf vinden van nieuwe medebewoners verliezen. Daar is nu een oplossing voor gevonden, maar dat vraagt wel actieve inzet van de bewoners.

Wat stelt de gemeente nu voor?

De gemeente heeft, in overleg met het Rijk en de corporaties, de volgende oplossing gevonden:

Woongroepen en wooncoöperaties waarin zelfstandige woningen zitten, worden geregistreerd als woongemeenschap. De aangemelde gebouwen vallen niet meer onder de huisvestingsverordening. Dan kan er wel coöptatie blijven bestaan omdat ze ook niet meer onder de huisvestingswet vallen.

Alleen corporaties kunnen woongemeenschappen aanmelden!

Let op: alleen de corporaties kunnen de woongemeenschappen uit hun bestand aanmelden bij de gemeente. Dit moet voor augustus 2021 gebeuren. Als bewoner kunt u dus niet zelf uw woongemeenschap aanmelden bij de gemeente. Wel kunt u contact opnemen met uw corporatie en erop aansturen dat uw woongemeenschap wordt aangemeld. Bent u lid van een woongemeenschap en heeft u een contract bij een corporatie? Stuur dan alstublieft ook een mail naar uw huurdersvertegenwoordiger. Zij kunnen meehelpen om ervoor te zorgen dat alle woongemeenschappen bekend zijn bij de corporatie.

Er zijn nog veel vragen

Wie mogen zich precies aanmelden? Wat is de bezwaarprocedure als een corporatie weigert een woongemeenschap aan te melden? Is het mogelijk een woongemeenschap nog later aan te melden? Kom naar de bijeenkomst om antwoord te krijgen op deze en andere vragen!

Aanmelden

U kunt uzelf aanmelden door voor 29 juni een mail te sturen naar r.heldens@wooninfo.nl

Na aanmelding krijgt u een link voor de bijeenkomst toegestuurd en ontvangt u het programma voor de bijeenkomst.


Datum en tijdstip

30 jun 2021 - 19:30-20:30

Kaart niet beschikbaar

Artikel delen:

!WOON