Webinar VvE: Aardgasvrij wonen (februari 2022)

> Ga direct naar aanmelden

U kunt er (bijna) niet meer omheen; we moeten van het aardgas af. De gemeente Amsterdam heeft allerlei plannen, ideeën en alternatieve warmtebronnen. Wat betekent dat voor u als Amsterdammer en lid van de VvE? Hoe kunt u zich voorbereiden op aardgasvrij wonen?

De gemeente wil in 2040 volledig aardgasvrij zijn. Dat is een enorme opgave. Hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij wonen ziet is per wijk uitgeschreven in de ‘Transitievisie Warmte’. Maar, wat betekent dat nu eigenlijk?

In het webinar leggen we uit wat de plannen zijn van de gemeente en hoe zij deze plannen wil uitvoeren. We bespreken welke alternatieven er zijn voor aardgas en wat dat betekent voor uw woning. Natuurlijk gaan we ook in op de kansen, valkuilen en aandachtspunten er zijn voor u als woningeigenaar en lid van de VvE.

Na het webinar weet u:

  • Wat de plannen zijn van de gemeente Amsterdam
  • Op welke manieren u straks uw huis kunt verwarmen
  • Hoe u zich nu al voorbereidt op een aardgasvrije woning
  • Welke extra aandachtspunten er zijn als lid van de VvE

VvE vergroenen

VvE’s die willen verduurzamen kunnen ook terecht bij onze webinars over het vergroenen van het MJOP (meerjaren onderhoudsplan). Het webinar bestaat uit twee delen:

  • deel 1: Het belang van een groen onderhoudsplan (3 maart 2022)
    Amsterdam heeft ambitieuze plannen voor het verduurzamen van de stad. Dit heeft ook gevolgen voor uw VvE. Veel energiebesparende maatregelen vallen (deels) onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Om uw VvE goed voor te bereiden op de energietransitie van het aardgas af is het goed om energiebesparende maatregelen op te nemen in het MJOP. Zo voorkomt u verrassingen en kosten in de toekomst. Dit webinar gaat in op het belang en de voordelen van een sterk MJOP en het ‘vergroenen’ hiervan.
  • deel 2: Het onderhoudsplan ‘vergroenen’ (10 maart 2022)
    Voortbouwend op het webinar ‘het belang van een groen onderhoudsplan’ gaan we in dit webinar in op de stappen die een VvE kan nemen om het MJOP te ‘vergroenen’. U krijgt uitleg over natuurlijke verbetermomenten, hoe u deze kan herkennen en benutten. Daarnaast wijzen we u op interessante subsidies en leningen beschikbaar voor verduurzaming. Ook het proces binnen de VvE krijgt aandacht; hoe creëert u voldoende draagvlak onder de leden en hoe komt u succesvol tot een besluit. Kortom, in dit webinar krijgt u de handvatten toegereikt om aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van uw VvE.

Webinar gemist?

Het webinar wordt op donderdag 10 november 2022 nogmaals georganiseerd.

Categorie


Aanmelden

U kunt zich niet (meer) aanmelden voor deze bijeenkomst.

Datum en tijdstip

16 feb 2022 - 19:30-21:00

Kaart niet beschikbaar

Artikel delen:

!WOON