De toekomst van de commerciële huursector

De huren in de Amsterdamse vrije sector zijn torenhoog. Veel huurders hebben moeite met betalen en willen niet elk jaar een flinke huurverhoging,  Huurdersvereniging JR Java organiseert samen met De Woonbond en Pakhuis De Zwijger een discussie met politici en beleggers. Hoe kan de rechtspositie van huurders verbeterd worden?

Situatie Java-eiland

In 1998 lag de gemiddelde aanvangshuur voor de meeste commerciële huurwoningen op het Java-eiland net boven de € 600. Sinds het aflopen van de erfpachtafspraken tussen eigenaar Bouwinvest en de gemeente Amsterdam in 2011 zijn deze huren stapsgewijs verhoogd tot € 1.467. Nieuwe huurders betalen € 1600 voor een woning van negentig vierkante meter. Als twee personen in deze woning willen trekken moeten zij samen minstens € 96.000 bruto per jaar verdienen. Dat is niet het inkomen voor de groep middeninkomens waar de woningen op het Java-eiland ooit voor zijn gebouwd.

Veel huurders kunnen deze extreme huren niet meer betalen. Uit onderzoek in 2016 onder zevenhonderd huurders bleek dat 92%problemen heeft met de betaalbaarheid. Meer dan de helft van de huurders gaf aan binnen twee jaar te willen verhuizen. In 2017 en 2018 zijn bijna tweehonderd huurders vertrokken. Recent luidden woningcorporaties de noodklok over de huren in de vrije sector: in grote steden als Amsterdam en Utrecht is voor mensen met een middeninkomen geen betaalbare huurwoning meer te vinden

Huurdersvereniging JR Java heeft de ontwikkeling van de vrije sector-huur op het Java-eiland op het hoogtepunt van de crisis (2010–2015) afgezet tegen de ontwikkeling van de prijsindex van Amsterdamse woningen. In de periode 2011-2015 zijn de huren met 22% gestegen terwijl de gemiddelde prijsindex in dezelfde periode met 2,8 procent steeg. In het huuradvies voor 2019 heeft JR Java aan verhuurder Bouwinvest voorgesteld de huren voor de komende drie jaar te bevriezen en vanaf 2022 de huren alleen nog maar met de jaarlijkse CPI-index (inflatie) te verhogen. Bouwinvest ziet daar niets in. Per 1 juli 2019 gaan de huren weer met 3,1 % omhoog. Daarom vraagt  JR Java aan de Amsterdamse gemeenteraad om de huurverhogingen gedeeltelijk te controleren. Dat beperkt te snelle verhuizingen en sfeerveranderingen van buurten. Deze voorstellen vormen de basis voor deze avond.

Zie voor deelnemers en aanmelding de website van Pakhuis De Zwijger.


Datum en tijdstip

25 jun 2019 - 20:00-22:00

Locatie

Pakhuis de Zwijger

Kaart wordt geladen...

Artikel delen:

!WOON