De Wooncoöperatie – Iets voor huurdersorganisaties?

De Wooncoöperatie maakt sinds 2015 deel uit van de woningwet. Het is een vorm waarin huurders zélf de regie over hun directe woonomgeving nemen. Sindsdien zijn er verschillende initiatieven gestart en is er meer ervaring met het opzetten van wooncoöperaties. Maar wat is het nut van een wooncoöperatie en is het ook voor huurdersorganisaties (huurderskoepels) interessant?

In deze cursus wordt ingegaan op wat een wooncoöperatie is en welke ervaringen er op dit moment zijn. Het gaat dan zowel om initiatieven die zelf een stuk bezit van een corporatie willen aankopen en beheren als om initiatieven die alleen beheertaken van de corporatie overnemen.

Daarnaast staat centraal welke rol een huurdersorganisatie kan spelen bij het stimuleren van wooncoöperaties. De wettelijke aspecten van een wooncoöperatie worden eveneens uitgebreid behandeld.

Doel van deze cursus is bestuurders van een huurdersorganisatie meer kennis te geven met betrekking tot de wooncoöperatie. Bestuurders hebben inzicht in de regelgeving en in de vorming van wooncoöperaties en hoe zij huurders daarin kunnen faciliteren.

Programma:

  • De wooncoöperatie wat is dat nu precies?
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • De wooncoöperatie en de huurdersorganisatie.
  • Wettelijk kader: Verkoop, beheer en toewijzing.

Duur: 1 avond van 19:00 tot 21:30

Investering: 85 euro


Aanmelden

U kunt zich niet (meer) aanmelden voor deze bijeenkomst.

Datum en tijdstip

8 sep 2020 - 19:00-21:30

Locatie

!WOON, Nieuwezijds

Kaart wordt geladen...

Artikel delen:

!WOON