Webinar VvE: Groen MJOP, deel 2 (maart/april 2021)

Energiebesparing en duurzaamheid wordt steeds belangrijker en urgenter. Ook VvE’s krijgen hier mee te maken. Wilt u meer weten over het vergroenen van uw VvE? Volg ons webinar en laat u informeren over de mogelijkheden en kansen.

Een VvE hoort te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dit kan via een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP geeft aan welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, op welk moment dat moet gebeuren en welke kosten dat met zich meebrengt. Op die manier wordt gespaard voor toekomstig onderhoud. Een MJOP kan ook worden ‘vergroend’. Dat betekent dat wordt gekeken of, en op welke manier, energiebesparende maatregelen kunnen worden toegevoegd. Wordt een dak vernieuwd, dan is dat ook het moment om het dak te isoleren. Hetzelfde geldt voor isolatie van de kruipruimte en de gevels. Ook het plaatsen van dubbel- of tripleglas is een interessante optie. Tijdens het webinar vertelt !WOON u meer over de opties om het pand en uw woning te vergroenen!

Groen MJOP

Het webinar is opgedeeld in twee delen. Deel 1 is op 31 maart 2021 en deel 2 op 7 april 2021. Als u zich aanmeldt voor deel 1, ontvangt u ook automatisch de link voor deel 2. Klik hier om naar deel 1 van dit webinar te gaan en om u aan te melden.

  • deel 1: Het belang van een Groen MJOP (31 maart 2021)
    Amsterdam heeft ambitieuze plannen voor het verduurzamen van de stad. Dit heeft ook gevolgen voor uw VvE. Veel energiebesparende maatregelen vallen (deels) onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Om uw VvE goed voor te bereiden op de energietransitie van het aardgas af is het goed om energiebesparende maatregelen op te nemen in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Zo voorkomt u verassingen en kosten in de toekomst. Dit webinar gaat in op het belang en de voordelen van een sterk MJOP en het ‘vergroenen’ hiervan.
  • deel 2: Het MJOP ‘vergroenen’ (7 april 2021)
    Voortbouwend op het webinar ‘het belang van een Groen MJOP’ gaan we in dit webinar in op de stappen die een VvE kan nemen om het MJOP te ‘vergroenen’. U krijgt uitleg over natuurlijke verbetermomenten, hoe u deze kan herkennen en benutten om de kansen voor uw VvE in kaart te brengen. Daarnaast wijzen we u op interessante subsidies en leningen beschikbaar voor verduurzaming. Ook het proces binnen de VvE krijgt aandacht; hoe creëert u voldoende draagvlak onder de leden en hoe komt u succesvol tot een besluit. Kortom, in dit webinar krijgt u de handvatten toegereikt om aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van uw VvE.

Komt de datum u niet uit? Het webinar wordt op 22 september (deel 1), 29 september (deel 2), 7 december (deel 1) en 15 december (deel 2) nogmaals georganiseerd.

Webinar

Een webinar is een digitale bijeenkomst. We maken daarvoor gebruik van Microsoft (MS) Teams. U kunt vanaf elk apparaat deelnemen aan het webinar, ook als u geen microsoftaccount heeft. Het gebruik van MS Teams is voor u als gebruiker gratis.

Deelname via een laptop of desktop is aan te raden. U kunt dan de presentatie volgen en uw vragen stellen via de chat (‘vraag & antwoord’). Deelname via een telefoon of tablet is (via de app) ook mogelijk, maar houd er rekening mee dat de presentatie niet meer zichtbaar is als u de chat opent om uw vragen te stellen. Klik hier voor uitleg over deelname aan een webinar.

U ontvangt per email een bevestiging van uw aanmelding. In deze email vindt u ook de link om deel te nemen aan het webinar. Heeft u geen email ontvangen? Check de spambox. Ook daar niet? Neem dan telefonisch contact op via 020 5230130.

Categorie


Datum en tijdstip

7 apr 2021 - 19:30-20:15

Kaart niet beschikbaar

Artikel delen:

!WOON