Workshop Woonwijs voor jonge georganiseerde huurders

De avond van 4 december organiseert Stichting !WOON de Workshop Woonwijs voor jonge georganiseerde huurders. Deze gratis bijeenkomst is bedoeld voor (semi-)georganiseerde huurders in de jongerenhuisvesting in de Metropoolregio Amsterdam. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld leden van bewonerscommissies of Resident Assistants / zelfbeheerders / community builders / gangmakers van jongeren-  en studentencomplexen.

Datum: 4 december

Tijd: 19:00 – 21:00

Locatie: Nieuwezijds Voorburgwal 32, Amsterdam

Incl. gratis borrel na afloop

Taal: NL en Engels

Doelgroep: Vertegenwoordigende huurders in de jongerenhuisvesting in de Metropoolregio Amsterdam, zoals leden van bewonerscommissies of Resident Assistants/zelfbeheerders/community builders/gangmakers  van jongeren-  en studentencomplexen.

Leeftijd: 16 t/m 35 jaar

Waarom zou je komen?

 • Je wilt je kennis uitbreiden over de woningmarkt, woonproblematiek en huurrecht;
 • Je wilt weten hoe je bewoners met bepaalde problemen kan helpen of doorverwijzen;
 • Je wilt weten hoe je beter bewoners kan betrekken en vertegenwoordigen;
 • Je wilt meer duidelijkheid over je plichten en mogelijkheden als georganiseerde huurder en vertegenwoordiger;
 • Je wilt ervaringen en kennis uitwisselen met andere bewonerscommissies, communitybuilders, etc.;
 • Je wilt je netwerk van georganiseerde huurders uitbreiden en versterken om je gezamenlijk in te zetten voor de bewoners van je complex, buurt, verhuurder en/of stad.
 • Je wilt genieten van een biertje na afloop om op je gemak alle bovenstaande opgedane kennis samen te kunnen verwerken

Klinkt dit als iets voor jou? Meld je hier aan!

De workshop is gratis en in het centrum van Amsterdam.


On the evening of December 4th, the !WOON Foundation is organizing the “Woonwijs” Workshop for young organized tenants. This free event is intended for (semi-)organized tenants in youth housing in the Amsterdam Metropolitan Region. By this, we mean, for example, members of resident committees or Resident Assistants/self-managers/community builders/enthusiasts of youth and student complexes.

Date: December 4th

Time: 19:00 – 21:00

Location: Nieuwezijds Voorburgwal 32, Amsterdam

Includes a free drink afterwards

Language: Dutch and English

Target audience: Representing tenants in youth housing in the Amsterdam Metropolitan Region, such as members of resident committees or Resident Assistants/self-managers/community builders/enthusiasts of youth and student complexes.

Age: 16 to 35 years

Why should you attend?

 • You want to expand your knowledge about the housing market, housing issues, and rental law.
 • You want to know how to help or refer residents with certain problems.
 • You want to know how to better engage and represent residents.
 • You want clarity about your duties and possibilities as an organized tenant and representative.
 • You want to exchange experiences and knowledge with other resident committees, community builders, etc.
 • You want to expand and strengthen your network of organized tenants to collectively advocate for the residents of your complex, neighborhood, landlord, and/or city.
 • You want to enjoy a drink afterwards to leisurely process all the knowledge gained above.

Does this sound like something for you? Sign up here!

The workshop is free and located in the center of Amsterdam.

Datum en tijdstip

4 dec 2023 - 19:00-21:00

Locatie

!WOON, Nieuwezijds

Kaart wordt geladen...

Artikel delen:

!WOON