Einde woekerhuur bemiddelingsbureau door arrest Hof

16 augustus 2006

“Bemiddelingsbureau ‘Direct Wonen’ moet huurster 15.000 euro huur terugbetalen wegens wanprestatie” is de uitspraak van het arrest in hoger beroep van het Amsterdamse Gerechtshof van 27 juli 2006. Amsterdamse bemiddelingsbureaus voor woonruimte kunnen door deze principiële uitspraak financieel aansprakelijk worden gesteld voor het bemiddelen tegen te hoge huren. Het betekent niet alleen het einde van woekerhuren door bemiddelingsbureaus in de toekomst, ook moeten veel bureaus vrezen voor grote claims van gedupeerde huurders die teveel huur hebben betaald in het verleden.Bovendien hebben Huurdersorganisaties nu een extra instrument in handen om wantoestanden op de Amsterdamse woningmarkt aan te pakken.

Het Gerechtshof stelt in het arrest onomwonden dat een woningzoekende er op mag vertrouwen dat een bemiddelaar zich aan de Amsterdamse verordening op de bemiddelingsbureaus houdt. Zo moet een bemiddelingsbureau de maximale huur voor een woning of kamer berekenen aan de hand van het aantal punten dat voor die woning geldt en niet aanbieden tegen een hogere huur. Ook moet het bemiddelingsbureau huurders wijzen op de mogelijkheid om een nieuwe huurprijs binnen 6 maanden bij de huurcommissie te laten toetsen. Het Gerechtshof heeft verder bepaald dat huurders bij bemiddeling het verschil tussen de wettelijk maximale huur en de betaalde huur, kunnen verhalen op de bemiddelaar. Omdat de verjaringstermijn voor de vordering 20 jaar is, kunnen ook vele in het verleden gedupeerde huurders alsnog een claim indienen.

Met hulp van het Amsterdams Steunpunt Wonen en een financiële garantiestelling van het Emiel Blauwfonds stelde een huurster woningbemiddelaar ‘Direct Wonen’ aansprakelijk voor het te duur bemiddelen van woonruimte. De huurster vond eind 2000 samen met haar vriend via ‘Direct Wonen’ een driekamerwoning met een kale huur van €908 (2000 gulden) per maand. In de Concertgebouwbuurt, dat wel, maar toch niet meer dan 63 m2. Verder niets bijzonders. Direct Wonen vroeg 2500 gulden bemiddelingskosten.Beiden studeerden nog, en konden met veel moeite iedere maand de huur opbrengen. Pas later kwam de huurster erachter dat er voor bemiddelingsbureaus regels gelden en dat haar huur niet hoger mocht zijn dan €353 euro. De rechtzaken die volgden zijn tot aan het Gerechtshof uitgevochten en hebben in totaal drie jaar geduurd. De huurster heeft ruim twee jaar op de woning gewoond. De totale schade aan te veel betaalde huur, te hoge bemiddelingskosten (die door het Hof ook zijn verlaagd) plus de wettelijke rente moeten door Direct Wonen worden vergoed, in totaal ruim 15.000 euro.

Met dit arrest kunnen andere gemeenten woekerhuren van bemiddelingsbureaus nu ook goed aanpakken door een verordening in te stellen die vergelijkbaar is met de Amsterdamse verordening op de bemiddelingsbureaus.

Artikel delen:

!WOON