Stadsdelen krijgen groen licht voor WSWonen

06 mei 2007

De Wijksteunpunten Wonen kunnen in de zomer van 2007 in alle stadsdelen van start. In de stadsdelen Oud-Zuid, Centrum en Oud-West waren de WSWonen in voorgaande jaren al aan de slag gegaan. Begin juli volgt ZuiderAmstel. Daarna zal wethouder Herrema op 5 september de overige Wijksteunpunten officieel gaan openen.

De Dienst Wonen heeft alle implementatieplannen goedgekeurd. In deze plannen hebben de stadsdelen uitgewerkt welke diensten geleverd moeten gaan worden door het WSWonen en met welke organisatie een contract zal worden gesloten voor de uitvoering daarvan. Ook worden beschikbare middelen en formatie beschreven.

De stadsdelen hebben inmiddels een brief ontvangen waarin de stedelijke bijdrage voor het wijksteunpunt wonen formeel wordt toegekend.

Elk stadsdeel krijgt voor de jaren 2007 en 2008 een bijdrage van de Centrale Stad van ruim 71.000 euro. Samen met de bijdrage voor het huurteam en de eigen stadsdeelbijdrage kan de door het stadsdeel uitgekozen werkgever nu snel het WSWonen gaan organiseren. In veel gevallen betekent dat: nieuwe medewerkers aanstellen, de werkruimte inrichten (soms na verhuizing) en de te leveren prestaties overeen komen.

De Dienst Wonen heeft in haar brieven voor elk stadsdeel benoemd op welke punten specifiek gelet zal gaan worden. Het is de bedoeling dat elk WSWonen nu gewoon zo snel mogelijk van start gaat. Begin 2008 zal bekeken worden of de ontwikkelingen de goede kant op gaan. Op basis daarvan zal onder meer beoordeeld worden of de Wijksteunpunten wonen ook na 2009 voortgezet zullen worden.

Artikel delen:

!WOON