Problematiek parkeertarief Delflandpleinbuurt

27 november 2007

Het stadsdeel heeft besloten per 1 januari 2008 betaald parkeren in te voeren. Daarmee komen, kort gezegd, bewoners die de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een inpandige parkeerplaats niet in aanmerking voor een parkeervergunning op straat. Far West heeft de huur van een inpandige parkeerplaats vastgesteld op € 900 per jaar. Parkeren op straat kost in Slotervaart € 90 per jaar. Voor de meeste van de betreffende huishoudens in de Delflandpleinbuurt is € 900 per jaar extra (bovenop de huurstijging als gevolg van de nieuwbouw) niet op te brengen.

Bewoners in de Delflandpleinbuurt werden de afgelopen maanden geconfronteerd met beslissingen van het stadsdeel en van Far West, waardoor doorstroming naar nieuwbouw in hun eigen buurt voor velen van hen onmogelijk is geworden. Het betreft bewoners die, vanwege sloop van hun huidige woning, hebben aangegeven graag terug te willen keren of door te willen stromen naar nieuwbouw in de Delflandpleinbuurt. Dat recht werd hen gegeven door het Sociaal Plan Westelijke Tuinsteden en het Herhuisvestingsplan van Far West. Het stadsdeel heeft besloten per 1 januari 2008 betaald parkeren in te voeren. Daarmee komen, kort gezegd, bewoners die de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een inpandige parkeerplaats niet in aanmerking voor een parkeervergunning op straat. Far West heeft de huur van een inpandige parkeerplaats vastgesteld op € 900 per jaar. Parkeren op straat kost in Slotervaart € 90 per jaar. Voor de meeste van de betreffende huishoudens in de Delflandpleinbuurt is € 900 per jaar extra (bovenop de huurstijging als gevolg van de nieuwbouw) niet op te brengen. Daarmee wordt voor hen de mogelijkheid op terugkeer naar nieuwbouw feitelijk onmogelijk gemaakt. Een groep van 80 bewoners heeft zich via hun vertegenwoordigers gemeld bij het WSWonen voor ondersteuning bij dit probleem. Het opbouwwerk van Eigenwijks heeft de bewoners geadviseerd over de te volgen strategie, geïnformeerd over de mogelijkheden, historische informatie verschaft en ondersteuning geboden bij het behartigen van hun belang. Tijdens een informatie avond, georganiseerd door Far West en het stadsdeel, hebben circa 60 bewoners via hun woordvoerders hun verontwaardiging over de gang van zaken kenbaar gemaakt en dringend verzocht om een oplossing. De komende periode zal het opbouwwerk hen ondersteunen bij het overleg met Far West over deze kwestie. Daarnaast wordt hen extra ondersteuning aangeboden vanuit het woonspreekuur bij het begrijpen en invullen van het herhuisvestingsformulier van Far West.

Artikel delen:

!WOON