Renovatie complex 40 Overtoomse Veld

27 november 2007

Naar aanleiding van ernstige signalen binnen haar achterban heeft de Stichting Turks OnderwijsCentrum (STOC) het WSWonen Slotervaart gevraagd ondersteuning te bieden bij het organiseren van een speciale bewonersbijeenkomst over de renovatie van complex 40 van het Oosten in Overtoomse Veld.
Ook bij het woonspreekuur, het loket Zorg en Samenleven, de huisartsen in de buurt en bij het opbouwwerk kwamen ernstige klachten binnen over de wijze waarop de renovatie wordt uitgevoerd en de grote gevolgen daarvan voor de (gezondheid) van de betreffende bewoners.

Tijdens de bewonersbijeenkomst, die STOC en het WSWonen in oktober organiseerden, drongen de betrokken bewoners er op aan om te komen kijken naar de situatie ter plekke. Er werd fotomateriaal verzameld en een reeks met voorvallen genoteerd, die de ernstige situatie illustreerden. In tegenspraak met de eerder gemaakte afspraken met de bewoners(commissie) zitten bewoners wekenlang zonder warm water, douche, wc, verwarming en keuken. Hele gezinnen moeten gebruik maken van een douche en wc elders in het complex, hun keuken bestaat uit twee schragen met een aanrechtblad zonder stromend water en zonder afvoer. Stopcontacten hangen wekenlang open en bloot aan de muur te bungelen. Werklui komen onaangekondigd binnen en vertrekken zonder te laten weten wanneer ze de klus af komen maken.
Het WSWonen heeft deze ernstige situatie bij het Oosten aangekaart en heeft er ook bij het stadsdeel op aangedrongen om in hun gesprekken met het Oosten af te dwingen dat er op heel korte termijn een oplossing komt voor deze onaanvaardbare gang van zaken. Dat heeft er toe geleid dat het Oosten per direct geen nieuwe woningen meer onder handen neemt en de huidige bewoners wier woning nu gerenoveerd wordt vervangende woonruimte aanbiedt in de buurt. Het opbouwwerk van Eigenwijks blijft het contact met de betreffende bewoners onderhouden en streeft naar het formeren van een groep, die de belangen van de huurders van dit complex zal behartigen richting het Oosten.

Artikel delen:

!WOON