Veel problemen voor huurders als gevolg van splitsen

12 november 2007

De spreekuren van Wijksteunpunt Wonen Groot Oost worden druk bezocht. Veel huurders hebben vragen over hun rechten als hun pand gesplitst wordt. Tevens blijkt dat nogal wat particuliere eigenaren het niet zo nauw nemen met de regels en huurders ronduit onder druk zetten om medewerking af te dwingen of nog erger de huur opzeggen.

Splitsen van woningen op de particuliere markt leidt voor huurders tot allerlei nare problemen. Zolderbergingen worden zonder vergoeding of overleg afgepakt. Er zijn meerdere verhalen waar de aannemer onaangekondigd en zonder enig overleg voor de deur staat om te komen verbouwen. Als huurder dan terecht de toegang weigert wordt er gedreigd de kosten van het niet kunnen werken door de aannemer op huurder te verhalen. Huurders worden gedwongen om mee te werken aan een verbouwing en zelfs afspraken die op papier staan worden niet nagekomen. Kortom splitsen leidt tot een hoop problemen en onzekerheid. Daarom wat algemene tips: – Splitsen betekent niet dat u uw rechten als huurder kwijtraakt. Er zijn eigenaren die gewoon de huur opzeggen. Daar kan natuurlijk geen sprake van zijn. – Als een pand gesplitst wordt betreft het alle etages. Kortom de bewoners op de andere etages zitten in dezelfde situatie als u. Ga derhalve in overleg met uw medebewoners en trek samen op indien mogelijk. – U moet wel meewerken aan het verhelpen van achterstallig onderhoud, maar woningverbetering zoals bijvoorbeeld de aanleg van centrale verwarming en dubbel glas kan alleen indien u daar mee instemt. Voor het verhelpen van achterstallig onderhoud dient uw eigenaar met u redelijke afspraken te maken. Het kan niet zo zijn dat de eigenaar u vrijdag meldt dat hij maandag gaat beginnen zonder dat u dat schikt. – U bent helemaal niet verplicht uw zolderverdieping af te staan. Mocht u dat toch willen dan dient daar een behoorlijke vergoeding tegenover te staan. – Laat u niet onder druk zetten om snel iets te tekenen. Neem de tijd om eerst advies in te winnen bij deskundigen zoals bij het Wijksteunpunt Wonen. Mocht u in gesprek gaan met een eigenaar, zorg er dan voor dat u niet alleen gaat maar vraag een vriend of kennis om bij dat gesprek aanwezig te zijn. Laat de eigenaar met een schriftelijk voorstel komen. – Eigenaren splitsen met het idee de verdiepingen te gelde te willen maken door ze (leeg) te verkopen. Hun belangen zijn groot, maar ze hebben daarbij uw medewerking nodig. U zit derhalve in een sterke positie. Houdt dit in uw achterhoofd als u onderhandelingen aangaat. Mocht u overwegen om wel naar een andere woning te willen gaan (wat niet hoeft) regel dan in ieder geval dat uw eigenaar daarvoor gaat zorgen en dat er een (verhuiskosten) vergoeding betaald wordt. Verhuizen is duur en in uw nieuwe woning betaalt u al snel meer huur. Daarnaast moet u allerlei voorzieningen opnieuw regelen zoals telefoon internet enzovoorts. – Mocht er in uw woning verbouwd gaan worden zet dan alles gedetailleerd op papier (renovatiecontract): wat er gaat gebeuren, wanneer er begonnen wordt en hoelang de verbouwing gaat duren. Eventueel kunt u een boetebeding afspreken bij overschrijding van de afgesproken termijnen. Dat wil zeggen dat u een vergoeding krijgt van bijvoorbeeld € 100 per dag als de verbouwing langer duurt dan afgesproken. Uiteraard worden de afspraken door beide partijen getekend. Dit kan ongemak voorkomen. Omdat er zoveel problemen spelen begint Wijksteunpunt Wonen Groot Oost met voorlichtingsavonden aan bewoners van panden waar een splitsingsvergunning is aangevraagd. U kunt natuurlijk ook gewoon contact met ons opnemen of langskomen op onze inloopspreekuren.

Artikel delen:

!WOON