Bewonerscommissie opzetten?!

22 januari 2008

De afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op woongebied, zoals het beleid van splitsen, samenvoegen en verkopen van huurwoningen. Ook de aankomende jaren zullen huurders te maken krijgen met veranderingen in hun woonsituatie. Speerpunten van de Gemeente Amsterdam zijn o.a. meer differentiatie, grotere sociale huurwoningen, groter aanbod in het middensegment en energiezuinig wonen. Dit houdt in dat huurders te maken krijgen met renovatie, sloop en samenvoegen van woningen. Op het moment dat huurders geïnformeerd worden over de plannen, zijn deze vaak in een vergevorderd stadium en is er weinig ruimte meer voor inspraak van de bewoners. Het is dan ook van groot belang dat huurders in een vroeg stadium mee denken bij het creëren van de plannen.

Met de inspraak van bewoners kunnen de verhuurders en het stadsdeel aansluiten bij uw wensen en behoeften. Door samenwerking van alle betrokkenen ontstaat een plan dat breed gedragen wordt, hierdoor verloopt het proces soepeler en neemt de leefbaarheid in de buurt toe.

Om als huurder invloed uit te oefenen op de plannen met betrekking tot onderhoud, renovatie of sloop/nieuwbouw van uw woning is het verstandig om samen met de buren op te trekken en een bewonerscommissie te vormen.

Om een bewonerscommissie op te zetten zijn de volgende stappen van belang:

  • Initiatiefnemers nemen het voortouw.
  • Er wordt een bewonersvergadering georganiseerd; de betrokkenen huurders worden uitgenodigd.
  • Tijdens de bewonersvergadering worden de zaken die spelen (bijvoorbeeld renovatie) toegelicht.
  • Er worden een voorzitter en secretaris gekozen (verplicht) en eventueel andere bestuursleden.
  • De commissie meldt zich aan bij de verhuurder en/of koepel van een corporatie.
  • De commissie formuleert doelen die een gezamenlijk belang nastreven.
  • Bewoners met verschillende wensen vullen elkaar erg goed aan in een commissie.

In de praktijk blijkt dat er niet vaak voortijdig initiatiefnemers opstaan. Een van de redenen is dat men niet genoeg op de hoogte is van hun recht en mate van invloed bij dit soort plannen. Wijksteunpunt Wonen Groot Oost heeft daarom een signalerende functie. Wij verzamelen informatie om vervolgens actie te ondernemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om signalen betreffende renovatie- of sloopplannen.

Wij organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor huurders over hun rechten. Naast het bieden van informatie bieden wij ook ondersteuning bij het oprichten van een bewonerscommissie, waar nodig blijven wij de commissie ondersteunen. U hoeft dus geen ervaring te hebben om deel uit te maken van een commissie. U moet zich betrokken voelen bij wat er met uw woning en buurt gebeurt en enthousiasme hebben om daar invloed op uit te oefenen. Voor het gebruik van diverse faciliteiten zoals vergaderruimte en kopieerapparaten kunt u ook bij Wijksteunpunt Wonen terecht.

Wij horen graag van u als u vrijblijvend meer informatie wilt. Of misschien bent u al zover dat u een commissie op wilt richten maar u weet niet hoe? Wij kunnen u helpen. Ook willen we contact met bestaande commissies, soms weten wij niet van uw bestaan.

Artikel delen:

!WOON