Oprichting platform Buurtbreed Markengouw

07 februari 2008

Oprichting platform Buurtbreed Markengouw
en presentatie brochure ‘Grip op de ingreep’

Op 13 februari wordt de brochure “Grip op de Ingreep” van het Stedelijk Bureau WSWonen gepresenteerd. Tijdens de oprichtingsvergadering van bewonersinitiatief “Buurtbreed Markengouw” zal Ivan Nibte, coördinator WSWonen Noord, de brochure symbolisch aan bewoners overhandigen.

De lijvige en doorwrochte brochure is een uitgave van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen en behandelt de vele aspecten waar huurders mee te maken krijgen bij renovatie, splitsing of sloop. Vaak staat de huurder als amateur tegenover een professionele verhuurder. Het is essentieel dat de huurder tijdig en goed is geïnformeerd. Daarbij is professionele ondersteuning vaak onontbeerlijk om de huurder een gelijkwaardige positie te geven. De brochure is geschreven voor professionals en is ook geschikt voor bewonerscommissies en geïnteresseerde huurders. Omdat regelingen vaak veranderen kunt u de laatste versie altijd downloaden op deze website onder ‘publicaties’.

Artikel delen:

!WOON