Schimmel en vochtproblemen in de doucheruimte

08 februari 2008

Veel woningen in de Rivierenbuurt zijn in de jaren ’30 gebouwd, en beschikten destijds niet over doucheruimten. In de loop van de jaren hebben bewoners ofwel zelf een doucheruimte aangebracht, of de verhuurder heft en doucheruimte gebouwd. Vaak werd hiervoor een kast gebruikt, en in veel woningen werd hiervoor een kast gebruikt die grenst aan de toiletruimte.

Het Wijksteunpunt Wonen signaleert dat in dit soort doucheruimten vaak klachten optreden over slechte afvoer van condens, en er als gevolg daarvan schimmelvorming plaatsvindt.

Om toch iets van ventilatie te bewerkstelligen, werd vaak in de muur tussen toilet en douche een opening gemaakt, om afvoer van condens naar de natuurlijke ventilatie opening in het toilet mogelijk te maken.

De Huurcommissie is over dit soort situaties duidelijk: het ontbreken van een rechtstreekse aanvoer van ventilatie (bijv. door een rooster in de deur) en het ventileren van de douche via een andere ruimte wordt gezien als een zgn. A-gebrek (de zwaarte sanctie die de Huurcommissie kent), en een procedure bij de Huurcommissie leidt in het algemeen tot een tijdelijke huurverlaging tot 20% van de maximale huurprijs, die zolang duurt tot het gebrek wordt opgeheven.

Een oplossing voor vocht- en schimmelklachten kan bestaan uit het aanleggen van een extra ventilatiekanaal in de doucheruimte, liefst in de vorm van mechanische ventilatie zodat een goede afzuiging van vocht gegarandeerd is.

De verhuurder is verantwoordelijk voor dit onderhoud, en dient de kosten voor het aanbrengen van deze voorziening voor zijn rekening te nemen.

Huurders die dit soort klachten ondervinden kunnen contact opnemen met het Wijksteunpunt Wonen Zuideramstel, zodat middels een opname van de woning bezien kan worden of het starten van en procedure bij de Huurcommissie zinvol is.

Artikel delen:

!WOON