Woonvisie Oud Zuid: ‘www.inmijnwijk.nl’

02 februari 2008

De gemeente Amsterdam en de stadsdelen ontwikkelen een nieuwe woonvisie. In deze woonvisie wordt het woonbeleid tot 2020 uitgezet. Maar wat betekent dit nu in de praktijk voor de inwoners van Amsterdam? En hoe denken bewoners eigenlijk zelf over hun wijk?

De huurdersverenigingen De Pijp en Zuid hebben het initiatief genomen tot de campagne ‘In Mijn Wijk .nl’ De door het Wijksteunpunt ondersteunde campagne moet leiden tot inbreng van veel bewoners en mogelijk ‘andere’ woonvisie waarbij de meningen van bewoners worden meegenomen.

In Mijn Wijk.nl
De website www.inmijnwijk.nl is een interactieve website waarje kunt reageren op stellingen, forum bijdragen kunt plaatsen of leuke e-cards versturen! Diverse thema ’s komen aan bod die allemaal een raken aan wonen in Oud Zuid. Met prikkelende flyers worden bewoners naar de website getrokken. Enquêtes worden verspreid onder de leden van de huurdersverenigingen, en kunnen online worden edownload. Met de uitkomsten en resultaten wordt de discussie aangegaan op stadsdeel-, gemeentelijk-, en landelijk niveau.

Meer weten of meedoen? Ga dan naar www.inmijnwijk.nl

Artikel delen:

!WOON