Huisjesmelkers, ze bestaan nog

19 juni 2012

De brand op 10 juni jl. op de Nieuwezijds Voorburgwal 138 waarbij twee doden vielen te betreuren heeft op een heel trieste wijze duidelijk gemaakt dat huisjesmelkers nog altijd bestaan. Het kleine monumentje met maar een oppervlak van 62m² werd verhuurd aan zes mensen die in totaal elke maand € 7000 (!) aan huur moesten betalen aan de eigenaar, de heer Theo Hoogland. Op het moment dat de brand uitbrak waren er volgens Het Parool elf mensen aanwezig.

De panden Nieuwezijds Voorburgwal 138-140 kocht Hoogland in 2008 op de veiling voor ruim 1,2 miljoen. De zittende huurders werden rap uitgekocht. Hierna werden de panden vol gezet met bedden, aldus een buurtbewoner. In juni 2010 ontving het Meldpunt een melding van deze buurtbewoner; die zag veel toeristen met koffers de panden in- en uitgaan en vroeg zich af hoe dat zat. Het Meldpunt heeft vervolgens een dossier over de panden bij Stadsdeel Centrum neergelegd.

Bij een controle door het stadsdeel van nummer 140 werd het stadsdeel wijs gemaakt dat het een Bed & Breakfast zou betreffen en dat de exploitante zelf in het pand zou wonen. Bij een B&B moet de hoofdbewoner namelijk ook in de woning wonen, deze mag tot maximaal 40% van het woonoppervlak verhuren. Het heeft er alle schijn van dat dit verhaal alleen tegen het stadsdeel is gezegd om de handhaving te frustreren. En kennelijk met succes, tot op de dag van vandaag worden de woningen op numer 140 als hotel gexploiteerd.

Het is ook op zijn minst opvallend dat de website van het illegale hotel, www.evaapartments.nl, is geregistreerd door een andere B.V. van Hoogland. Ook dit is al in 2010 door het Meldpunt aan het stadsdeel gemeldt. Op internet zijn de bewuste etages per nacht te huur.

Het stadsdeel heeft destijds controles uitgevoerd en Hoogland te kennen gegeven dat hij moet stoppen met zijn illegale verhuurpraktijken. Dat was niet voor het eerst. In de jaren ’90 liepen er al meerdere zaken van de gemeente tegen Hoogland. Zie bijvoorbeeld Het Parool van mei 1997:

H. wordt er ook van verdacht gemeentelijke regels te hebben overtreden, zoals huisvestingsregels. Verder zou hij panden illegaal hebben verbouwd en exploiteerde hij in strijd met het bestemmingsplan hotels.

H. werd eerder dit jaar veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf wegens fraude en belastingontduiking.

De vraag dient zich dan ook aan hoe lang de gemeente aan het lijntje gehouden kan worden voordat er echt wordt opgetreden. Nadat destijds de handhaving was begonnen bij het nu afgebrande pand schreef Hoogland het eigendom over van de ene B.V. naar een andere B.V. van hem. Omdat het eigendom was gewijzigd, moest het stadsdeel het handhavingstraject weer van voren af aan opnieuw beginnen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Een paar dagen na de brand heeft het Meldpunt een verzoek tot handhaving ingediend bij het stadsdeel. Niet alleen voor de Nieuwezijds Voorburgwal 140, maar ook voor enkele andere illegale hotels van dezelfde eigenaar. Het stadsdeel heeft ondertussen laten weten dat het deze melding is doorgegeven aan de betrokken partijen die nu onderzoek doen.

Artikel delen:

!WOON