Zonnepanelen voor huurders

15 oktober 2012

Vandaag meldde het FD dat burgers steeds meer investeren in zelf stroom opwekken. Dat gebeurt bijvoorbeeld via windmolencooperaties als de Windvogel, maar ook door zelf zonnepanelen neer te leggen. Als zelfs het FD -nu niet echt een blad dat duurzaamheid een goed hart toedraagt- hier al over schrijft, dan is het blijkbaar ook al financieel relevant. En het gebeurt ook al, ook door huurders, zoals u op het filmpje kunt zien.

Toestemming verhuurder

Als huurder heb je de beschikking over de binnenzijde van de woning. Een dak behoort dus niet tot het gehuurde, tenzij je dat expliciet bent overeengekomen, zoals bij een dakterras het geval kan zijn. Je zal dus in de regel toestemming van je verhuurder moeten vragen als je voor eigen rekening en risico de zonnepanelen wilt plaatsen. De verhuurder kan nee zeggen of voorwaarden stellen. Denk hierbij aan het deugdelijk installeren en afspraken over verwijdering bij vertrek of eventuele overname door verhuurder bij vertrek. Bij gesplitste complexen moet de verhuurder ook weer toestemming aan de VvE (vereniging van eigenaren) vragen.

 Teruglevering maakt accu’s overbodig

Kiest u voor zonnestroompanelen (pv) dan hoort daar een omvormer bij die van de opgewekte gelijkstroom wisselstroom maakt. Deze wisselstroom kunt u bij u in huis gebruiken. Door de zonnepanelen via de omvormer aan te sluiten op uw elektriciteitsmeter draait de meter terug als de panelen meer opleveren dan u gebruikt. Gebruikt u meer dan u opwekt, dan loopt de meter weer vooruit. Er zijn meters die de teruglevering niét registreren, u moet dus even uitzoeken of u de juiste meter heeft. Kortom, u gebruikt het elektriciteitsnet als een soort van virtuele buffer. Zo heeft u ook elektriciteit als de zon niet schijnt, zónder dat u daarmee met milieuvervuilende en kostbare accu’s hoeft te werken.

 Elektriciteitsprijs en energiewet

De werkelijke elektriciteitsprijs is maar een deel van uw elektriciteitskosten. De elektriciteitsprijs wordt namelijk voor kleine eindgebruikers verhoogd met energiebelasting en BTW. Door deze belastingen wordt het verbruik van elektriciteit dusdanig duur dat het zelf opwekken met zonnepanelen voor veel mensen financieel rendabel is geworden. Doordat de zelf opgewekte stroom niet afgenomen hoeft te worden van het elektriciteitsnet, hoeft u de met belastingen opgehoogde elektriciteitsprijs niet te betalen. U bespaart dus zo’n 22 a 23 cent per opgewekte kilowattuur.

Maar bedenk wel dat als u op jaarbasis meer opwekt dan u gebruikt u feitelijk netto aan het elektriciteitsnet gaat leveren. Dan krijgt u voor dat deel wat u netto aan het net levert in de regel alleen de kale elektriciteitsprijs terug. Dat is met de hedendaagse stroomprijs niet rendabel. Het is dan ook financieel verstandig om zo veel zonnepanelen neer te leggen die niet meer opwekken dan uw eigen jaarverbruik. Bewoners van een gemiddeld Amsterdams appartement gebruiken 1850kwh per jaar. Bent u energiebewust, woont u klein of is uw huishouden klein dan zit u in de regel onder dit gemiddelde. Kijk dus vooral op uw afrekening om in te schatten wat uw minimale verbruik is. U kunt dan uitrekenen hoeveel panelen u zou kunnen neerleggen zonder uzelf financieel in de vingers te snijden.

 Alleen of samen?

U kunt er voor kiezen om met meer geïnteresseerde buren de zaken te gaan uitzoeken. U kunt dan samen inkopen, samen het gesprek met de verhuurder aan gaan en samen installeren. U kunt er ook voor kiezen om uw panelen en omvormer alleen aan te –laten- leggen. Een andere optie is om één gezamelijke installatie aan te leggen. De energiewet staat teruglevering (dus ontwijking van de BTW en energiebelasting) toe als de panelen voor eigen rekening en risico geplaatst worden. Daaraan wordt voldaan als de stroomafnemer ook (deel)eigenaar is. Een gezamenlijke installatie vergroot de efficiëntie door het plaatsen van één omvormer. Door middel van een zonnestroomverdeler kunt u dan de stroom naar de deelnemende huishoudens verdelen. Bedenk wel dat u dan samen zaken moet afspreken en verrekenen. Een mogelijkheid is om dit in coöperatief verband te doen. U kunt dan in de coöperatie ook regelen hoe het moet als iemand wil verhuizen en de eigendomsvorm van de woning (huur of koop) maakt niet meer uit. Het Wijksteunpunt Wonen Zuid werkt met onder andere ‘Wij Krijgen Kippen’ aan modellen hier voor (voor het resultaat zie HIER). We waarschuwen u alvast: dit is vooral een kwestie van lange adem en het is vaak sneller om individuele installaties aan te leggen.

 Beleid woningcorporaties

De meeste corporaties hebben nog geen duidelijk beleid als er een aanvraag komt van huurders om zelf panelen te plaatsen. Er wordt vaak per aanvraag een afweging gemaakt. Alleen stadgenoot heeft momenteel het beleid om de bovenste bewoner toestemming te verlenen mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Dakbelasting en een professionele aanleg zijn natuurlijk voor de hand liggende voorwaarden. Niets let u echter als u lager woont om toch toestemming te vragen want nee heeft u en ja kunt u krijgen. We merken dat corporaties ook zoekende zijn naar wegen om tot meer zonne-energie te komen. Dus een nee van gisteren is morgen misschien tóch een ja.

 Rendabel?

We kunnen een globale rekensom voor u maken: 6 panelen aanschaffen en installeren kost ongeveer 2750€. Deze 6 panelen hebben een vermogen van 235 Wattpiek. Dat levert gemiddeld in een eerste jaar ongeveer 1200 kilowattuur op, als uw panelen op de juiste richting zijn georiënteerd en er geen schaduw op valt. Hiermee bespaart u op uw stroomrekening bij een prijs van 23 cent 276 euro per jaar. Als de stroomprijs gaat stijgen, bespaart u in de toekomst uiteraard meer per kilowattuur. Anderzijds neemt de opbrengst in de loop der jaren iets af. De panelen gaan ongeveer 25 jaar mee, al zal u in die periode wellicht nog eens een omvormer moeten vervangen. Zonder al deze zaken te verrekenen, en zonder rekening te houden met gemiste spaarrente, heeft u uw investering in 10 jaar terug. Afhankelijk van uw toekomstperspectief en visie op geld kunt u bepalen of u dit rendabel vind. Vanuit milieu-oogpunt is het maken van zonnepanelen en daarmee stroom opwekken minder vervuilend dan het produceren van stroom met fossiele brandstoffen, dat levert 10 keer zoveel CO2 op.

Overige manieren

Energiebesparing is in veel gevallen voordeliger dan geld steken in energie opwekken. Denk aan het vervangen van oude apparatuur (koelkast! Wasmachine!! Dit zijn uw grote stroomvreters). Denk ook aan verzoeken om dubbel glas, vloerisolatie of een HR-ketel bij uw verhuurder in ruil voor een beperkte huurverhoging. Het WSWonen Zuid en de collega’s in de andere stadsdelen doen op verzoek van huurders een energiecheck en kan u adviseren over hoe u als huurder een woningverbetering met uw verhuurder samen kunt proberen te regelen en wat dit globaal gezien bespaart.

 

 

 

 

 

Artikel delen:

!WOON