Huurdersnetwerk Zuid

30 januari 2013

Vanaf december 2012 is er een Huurdersnetwerk Zuid. Huurdersnetwerk Zuid is een samenwerkingsverband van en voor huurders in Amsterdam Zuid. Via een nieuwsbrief worden huurders op de hoogte gebracht van zaken die betrekking hebben op het huren in Zuid. Denkt u hierbij aan het landelijk huurbeleid en de uitwerkingen hiervan op lokaal niveau.

Naast Huurdersnetwerk Zuid zijn er nog twee huurdersverenigingen in Zuid actief namelijk Huurdersvereniging de Pijp en Huurdersvereniging ZuiderAmstel.
Sinds het verschijnen van de eerste nieuwsbrief zijn er ruim 150 aanmeldingen voor de nieuwsbrief geweest. Onder de huurders in Zuid is er duidelijk behoefte aan een netwerk waar men concreet informatie krijgt over het huren in Zuid.

 

Aanmelden?
Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van huren? Meld u dan aan via  http://www.huurdersnetwerkzuid.nl/

 

Bijdragen aan de nieuwsbrief?
U kunt ook een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief door middel van nieuwsfeiten, verhalen of meningen. Mogelijk kunnen we die gebruiken. Wilt u andere huurders over uw ervaringen vertellen via deze nieuwsbrief? Stuur deze dan in via het e-mailadres:  info@huurdersnetwerkzuid.nl

 

In de nieuwsbrief van december stonden onder meer de volgende onderwerpen:

Huren onder het nieuwe kabinet
Graag hadden we u in deze nieuwsbrief van het Huurdersnetwerk Zuid duidelijkheid verschaft over de richting van het huurbeleid van het kabinet. Extra huurverhogingen, al dan niet met een plafond, verhuurdersheffingen, wel of geen puntenstelsel, hoe wordt geborgd dat eigenaren nog wat aan onderhoud moeten blijven doen, hoe wordt er voor gezorgd dat we met zijn allen de woningvoorraad energiezuiniger krijgen. Tot nu toe niets van dit alles. Wel veel ongerustheid. Niet alleen onder huurders, maar ook onder corporaties wat betreft hun investeringsruimte.

We hebben inmiddels kopieën van e-mails ontvangen van leden van het Huurdersnetwerk Zuid gericht aan Tweede Kamerleden waarin men laat weten ongerust te zijn over de voorgenomen maatregelen.
En dat is wat de politiek nodig heeft: inzicht in wat dit beleid in de praktijk voor huurders gaat betekenen. De Woonbond heeft daarom een petitie opgezet waarin opgeroepen wordt om huren betaalbaar te houden en zij geven hierbij nog wat actietips. Zie www.actiehuuralarm.nl

Politici, houd ze in de gaten!
Op de agenda van de deelraad, en van de commissie Ruimte & Wonen, staan met regelmaat onderwerpen die voor huurders van belang zijn. De agenda, inclusief de bijbehorende stukken, kunt u enkele dagen van tevoren inzien op de website van het stadsdeel. Hier vindt u de kalender voor de komende commissie- en raadsvergaderingen: http://zuid.notudoc.nl

Op dezelfde webpagina kunt u via het menu aan de rechterkant onder ‘Media archief’ alle vergaderingen achteraf raadplegen. Een dag na de vergadering kunt u de opname al terugluisteren of terugkijken via de website. Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering ook per agendapunt of spreker bekijken.

Via deze nieuwsbrief zullen wij u ook op de hoogte houden van voor huurders belangrijke onderwerpen op de agenda van de deelraad.

Onbetaalbare monumenten
Het Rijk is van plan delen van Amsterdam aan te wijzen aan rijksbeschermd stadsgezicht. Een beschermd stadsgezicht is een gebied met beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken. Voor ons stadsdeel gaat het om de Pijp, Vondelpark- en Museumpleinbuurt en het Plan Berlage. Voor huurders kan de aanwijzing flinke consequenties hebben voor de hoogte van de huur. Onder voorwaarden mogen verhuurders de maximaal redelijke huurprijs dan verhogen met 15 procent. De huurdersverenigingen in Zuid houden dit dan ook scherp in de gaten.

Het huurbeleid na invoering van de zogenaamde ‘Donnerpunten’
Wat is de stand van zaken in Amsterdam een jaar na de invoering van de zogeheten ‘Donnerpunten’? De aanvangshuren in de sociale huursector zijn gemiddeld met 12,5 procent gestegen sinds de invoering. Daarnaast verdwijnen er veel woningen uit de sociale huursector. Een ander gevolg is dat sommige huurders fors meer huur betalen dan hun buren, die al in de woning woonden voor invoering van het systeem. Wilt u meer hierover lezen? Lees dan de uitgebreide rapportage via de website van Nul20: www.nul20.nl

 

De volgende nieuwsbrief staat gepland voor 31 januari 2013.

 

 

Artikel delen:

!WOON