Meer duidelijkheid over peildatum

13 maart 2013

Negen vertegenwoordigers van bewonerscommissies, allen van Ymere, spraken in tijdens de commissievergadering Bouwen en Wonen van dinsdag 12 maart. Op de agenda stond een notitie van de SP-deelraadsfractie. Het voorstel is om de afgifte van een peildatum altijd vooraf te bespreken in de deelraad.

De peildatum is de datum dat de woningcorporatie mag beginnen met de uitplaatsing van bewoners bij een ingrijpende renovatie. Door het peildatumbesluit te agenderen kan stadsdeel beter toetsen of de inspraakprocedure bij renovaties correct is gevolgd.

Het voorstel van de SP-fractie om de huurdersparticipatie politiek te toetsen werd niet aangenomen. De meeste fracties willen alleen bespreking van een peildatum als er signalen zijn dat de inspraakprocedure niet naar wens verlopen is. Waar alle fracties en de portefeuillehouder het wel over eens waren is dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over wie er verantwoordelijk is voor afgifte van een peildatum en de toetsing van de gevoerde inspraakprocedure.

Voor portefeuillehouder Boudewijn Oranje is het glashelder. De gemeente geeft de peildatum af en toetst de gevoerde inspraakprocedure. Dit staat duidelijk op pagina 16 van de Kaderafspraken. Oranje erkent dat de gemeente onduidelijkheid heeft veroorzaakt door te stellen dat het stadsdeel ook een rol heeft in de afgifte van de peildatum. Daarom gaat Oranje op korte termijn in overleg met wethouder Ossel van de centrale stad. Op de commissievergadering Bouwen Wonen van 9 april zal hij aan de deelraad rapporteren wat hier uit is gekomen.

Voor de bewoners van de Marnixblokken (nabij de Groenmarkt) heeft dit geen gevolgen. Die peildatum is inmiddels afgegeven. Wel benadrukte de deelraad nog eens dat de afgifte van een peildatum nog geen goedkeuring van een renovatieplan is. Bewoners behouden altijd het recht om hun bezwaren voor te leggen aan de rechter.

Eerder verschenen artikel op deze website

Bewonersparticipatie bij renovaties (10 maart 2013)

Groenmarkt eist intrekking peildatum (5 december 2012)

Artikel delen:

!WOON