Nog lang niet achter de geraniums

20 april 2013

Na 30 jaar trouwe dienst gaat opbouwwerker Eibert Draisma met pensioen. Eibert heeft zich sinds 1983 vol overgave ingezet voor een beter woon- en leefklimaat in de Jordaan. Op de dag van zijn afscheidsreceptie werd Eibert Draisma door Het Parool verkozen tot Amsterdammer van de dag. 

Eibert begon zijn opbouwwerkcarrière in het Bolshuis op de Rozengracht als coördinator van het Informatiecentrum Jordaan, dat onderdeel was van het wijkcentrum. Met name op het gebied van wonen en huren was Eibert actief. Met de oprichting van het Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael ging Eibert zich meer richten op openbare ruimte en leefbaarheid.

Een belangrijke rol heeft Eibert gespeeld in de discussie over de monumentenhuren. Door flink te lobbyen in de Tweede Kamer en de gemeenteraad heeft Eibert ervoor gezorgd dat de huurprijzen van monumentwoningen niet werden vrijgegeven. Artikel 8a van het Besluit Huurprijzen Woonruimte werd eind jaren 80 door staatssecretaris Heerma aangepast, waarmee er ook huurprijsbescherming is gebleven voor monumenten. De aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad tot beschermd stadsgezicht werd uitgesteld totdat er voldoende garanties waren om de huren betaalbaar te houden.

Halverwege de jaren negentig keerde de buurt zich tegen het sloop/nieuwbouw beleid van de gemeente. Samen met actievoerende bewoners werd onder wethouder Duco Stadig een omslag afgedwongen naar een behoud en herstel beleid. Vele karakteristieke panden zijn daardoor bespaard gebleven van de sloophamer.

Eibert heeft veel betekend in de organisatie van huurdersondersteuning in de binnenstad. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het Huurteam Binnenstad en zat ook in begeleidingscommissie. Ook aan de oprichting van Huurdersvereniging Jordaan heeft Eibert zijn steentje bijgedragen.

Ook voor de ouderenhuisvesting in de buurt heeft Eibert veel gedaan. Een van de hoogtepunten was het bezoek van minister Dekker in 2006 aan de jaarlijkse BOJ middag  (Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan). Minister Dekker kreeg in het Claverhuis een storm van kritiek over zich heen, omdat zij de huren voor zittende huurders wilde vrijgeven. Kort na de BOJ bijeenkomst kondigde minister Dekker in het programma Buitenhof aan haar plannen aan te passen. Daarbij noemde zij haar bezoek aan de BOJ middag in de Jordaan.

De bijeenkomsten en excursies die Eibert heeft georganiseerd zijn ontelbaar. Hij had een goed oog voor wat er leefde in de buurt. De organisatie deed Eibert soms helemaal in zijn eentje, inclusief het ontwerpen en opmaken van de posters.

Het wijksteunpunt wonen bedankt Eibert voor zijn tomeloze inzet de afgelopen drie decennia. Eibert heeft veel voor de positie van de huurder betekend en het was altijd prettig met hem samenwerken. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Eibert in zijn afscheidsspeech aankondigde dat hij als vrijwilliger actief wil blijven bij het woonspreekuur Jordaan & Gouden Reael.

Op 19 april, de dag van zijn afscheidsreceptie, verkoos Het parool Eibert tot Amsterdammer van de dag. Lees hier het artikel.

Lees hier het artikel ”Eibert Draisma – doorzetter met Jordaan in de genen” uit de Buurtkrant Jordaan & Gouden Reael van april 2013.

Artikel delen:

!WOON