Corporatiesplitsingen onder de loep

22 mei 2013

De onderhoudstoestand van veel woningen in Zuid is niet om over naar huis te schrijven. Ondanks dat verhuurders al enige jaren de huren flink boven inflatie weten te verhogen (WoOn2012), vloeit dit geld lang niet altijd voldoende terug naar het onderhoud. Als eigenaren hun bezit willen splitsen en verkopen, moet er voldaan zijn aan kwaliteitseisen. Dit is een stok achter de deur dat de koper geen kat in de zak koopt, maar heeft ook tot doel dat de overwinsten die er bij verkoop gemaakt worden voor een stukje weer geïnvesteerd worden in de buurt. Dit blijkt niet altijd goed te verlopen.

Woningcorporaties mogen er een aantal jaar over doen voordat het vereiste kwaliteitsniveau behaald wordt. Soms stellen de corporaties vooraf, bij aanvraag van de splitsingsvergunning, dat de kwaliteit al afdoende is. Zo ook in de Schipbeekstraat. Woningcorporatie de Alliantie vroeg een splitsingsvergunning aan voor panden in de Schipbeek- en IJselstraat en stelde dat er geen achterstallig onderhoud was. Diverse bewoners dachten daar anders over. Het stadsdeel behoort steeksproefsgewijs de kwaliteit te controleren. Dit bleek sinds 1998, het moment dat de controle-afspraken werden gemaakt, slechts een enkele keer proefsgewijs gebeurd te zijn.

De bewonerscommissie van de Schipbeekstraat en de Huurdersvereniging ZuiderAmstel klommen in de pen en wist de bouw- en woningtoezicht te overtuigen ditmaal wel een onderzoek in te stellen. De conclusies logen er niet om. “Ter plaatse is geconstateerd dat over het algemeen het onderhoud van onderdelen in de gevels , in de trappenhuizen en deels in de woningen (..) slecht is.” Brandveiligheid is onvoldoende, er is sprake van optrekkend vocht, de regenpijpen werken niet goed enzovoort. Het rapport kunt u hier lezen.

Het stadsdeel Zuid heeft ondertussen toegezegd om structureel de 10% controle te gaan uitvoeren bij splitsingsaanvragen van corporaties.

 

Artikel delen:

!WOON