Informatiebijeenkomst over shortstay verhuur

06 mei 2013

Ongeveer twintig bewoners bezochten op 25 april een informatiebijeenkomst van wijkcentrum d’Oude Stadt over het shortstay beleid van de gemeente. Veel bewoners ondervinden overlast van deze ”illegale hotels”. Vooral de geluidsoverlast, waar veelal sprake van is, verstoort het woongenot van de omwonenden.

Het doel van de middag was om inzichtelijk te maken en te verhelderen wat shortstay is. Albert Eefting van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven was aanwezig om een toelichting te geven over het shortstay beleid en de regels. Tijdens zijn presentatie werd met name duidelijk dat de klachten van bewoners meestal niet over shortstay gaan, maar over illegale hotels. Van shortstay is namelijk pas sprake bij verhuur vanaf vijf nachten en voor maximaal vier personen. In de praktijk worden er appartementen voor minder nachten aangeboden en verblijven er vaak meer dan vier personen.

Tividor van Lijf is projectleider illegale hotels van het stadsdeel Centrum en hij gaf een toelichting over de wijze van handhaving. Bewoners klagen over het gebrek aan handhaving op de illegale hotels en hadden hier dan ook veel vragen over. De handhaving gebeurd op dit moment op drie peilers: brandveiligheid, de Huisvestingswet en het bestemmingsplan. Vooral de brandveiligheid heeft, na de brand op de Nieuwezijds Voorburgwal, de hoogste prioriteit bij het stadsdeel.

Bewoners hebben veel klachten en vroegen zich vooral af of het melden van hun klachten wel zin heeft en of er daadwerkelijk actie op ondernomen wordt. De heer van Lijf gaf aan dat klachten van bewoners zeker een reden zijn om een onderzoek in te stellen. Het is belangrijk om bij de melding van de klacht zoveel mogelijk informatie te verschaffen. Het betreden van panden, of in het uiterste geval het sluiten van een illegaal hotel, is een erg arbeidsintensief proces. Daar komt bij dat het stadsdeel niet zo veel inspecteurs in dienst heeft. Daarom zullen niet alle klachten meteen afgehandeld kunnen worden en moeten er prioriteiten gesteld worden.

Het stadsdeel heeft aangegeven nog steeds druk bezig te zijn met het zoeken naar oplossingen om de overlast die veroorzaakt wordt door illegale hotels aan te pakken. Er wordt over nagedacht om burgerparticipatie in te zetten. Bewoners in de straat zouden dan alvast wat voorwerk kunnen doen om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Dit plan zal door het stadsdeel verder uitgewerkt worden.

Overlast van shortstay verhuur melden kan via www.meldshortstay.nl.

 

Eerder verschenen artikelen op deze website

VvE mag shortstay verhuur verbieden (2 april 2013)

Meld overlast shortstay verhuur (22 december 2012)

 

 

Artikel delen:

!WOON