Inkomensafhankelijke huurverhoging

28 mei 2013

Nieuw in 2013: inkomensafhankelijke huurverhoging

Deze extra huurverhoging geldt alleen voor bewoners van gereguleerde (niet-geliberaliseerde) huurwoningen. De overheid hoopt dat huurders met hogere inkomens door deze maatregel eerder verhuizen. Zo wil de overheid doorstroming bevorderen en het scheefwonen tegengaan.

Vanaf 1 juli 2013 zijn de percentages voor de maximale huurverhoging hoger dan de inflatie. Dit betekent een huurverhoging voor:

  • huishoudinkomens tot € 33.614,– van 4%  (2,5% inflatie + 1,5% basishuurverhoging)
  • huishoudinkomens van € 33.614,– tot € 43.000,– van 4,5%  (2,5% inflatie + 1,5% basishuurverhoging + 0,5% inkomensafhankelijke huurverhoging)
  • huishoudinkomens boven € 43.000,– van 6,5% (2,5% inflatie + 1,5% basishuurverhoging + 2,5% inkomensafhankelijke huurverhoging)

De huurtoeslag blijft bestaan om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. De 1,5% huurverhoging boven inflatie wordt voor het grootste deel gecompenseerd door de huurtoeslag.

Huishoudinkomen

Onder het huishoudinkomen vallen alle inkomens van de huurder en overige bewoners van de woonruimte. Bij extra huurverhoging geldt het verzamelinkomen dat huurders 2 kalenderjaren eerder verdienden. Bij een huurverhoging in 2013 gaat het dus om het inkomen over 2011. Dit inkomen is namelijk definitief vastgesteld door de belastingdienst.

Inkomen inwonende kinderen telt niet mee

Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijke minimumloon (ongeveer € 20.000,–) niet mee bij het huishoudinkomen. Op die manier worden kinderen niet ontmoedigd om een bijbaantje te nemen.

Huurverhoging niet verder dan de maximale huurprijsgrens

De huurprijs kan door de jaarlijkse huurverhoging nooit hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens van de woning. Die maximale huurprijsgrens is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Het puntensysteem bepaalt de kwaliteit van de woning.

Als de huur al ligt op het maximum volgens punten: dan niet meer dan 2,5% verhoging!

Bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,5% of 6,5%

  • De inkomensgegevens voor de huurverhoging dateren uit 2011. Sindsdien hebben veel mensen hun inkomen zien dalen door werkeloosheid of scheiding. Als uw gezamenlijke huishoudinkomen is gedaald tot onder de inkomensgrens van € 33.614,– of € 43.000,– dan kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.
  • Bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken kunnen vanaf 1 mei 2013 bezwaar maken.

Bezwaar tegen de reguliere huurverhoging van 4% of lager

Er zijn verschillende redenen waarom u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging, zoals:

  • Uw netto huur hoger is dan de netto huur die u volgens het puntensysteem maximaal zou moeten betalen.
  • Er heeft eerder een huurverlaging plaatsgevonden op basis van een onderhoudsprocedure door de huurcommissie, waarbij het onderhoudsgebrek nog niet is verholpen.
  • Het voorstel voor huurverhoging heeft u te laat ontvangen.

Een standaard bezwaarschrift kunt u vinden op www.huurverhoging.nl

Het bezwaarschrift moet vóór 1 juli 2013 in het bezit zijn van de corporatie.

Zolang als het bezwaar loopt hoeft u geen verhoging te betalen. Dat moet pas 8 weken na de uitspraak van de huurcommissie. Dan wel met terugwerkende kracht.

 

Het Wijksteunpunt Wonen kan hulp bieden bij het maken van bezwaar.

Artikel delen:

!WOON