De geschiedenis van het complex de Voerman

07 mei 2013

Het complex telt 364 woningen en bestaat uit een waaiervormige verkaveling van vier identieke L-vormige haken waarvan de los van elkaar staande woonblok-poten een hoek maken van ruim 100 graden. De lange verticale poot wordt gevormd door een noord-zuid gericht portiek-etageblok van 10 percelen met wisselbeuk in vier lagen ( 20 drie- en 20 vierkamerwoningen) op een onderbouw met bergingen en garages. De korte horizontale poot wordt gevormd door een oost-west gericht bouwblok van 7 lagen op een onderbouw met bergingen ( 11 drie-  en 12 vierkamerwoningen per blok, van resp. 60 en 70 m2 ) en daarboven op een galerijflat van drielagen ( 9 een – en 18 tweekamerwoningen, van resp. 37 en 47 m2).  Er is een entreehal met lift die stopt op de vijfde en zevende verdieping.In totaal zijn er dus 36 een-, 72 twee- , 124 drie- en 128 vier kamerwoningen. Het complex heeft een hoge integrale kwaliteit en behoort tot een van de Parels van Nieuw-West.

 

Plannen voor het complex

In de loop der jaren zijn er verschillende plannen gemaakt voor het complex. In 2000 is er door Rochdale een onderzoek laten doen naar haalbaarheid van renovatie van het complex. In 2004 is het Vernieuwingsplan voor Overtoomse Veld aangenomen, met daarin plannen voor sloop. In april 2010 is het uitwerkingsplan de Voerman aangenomen in de deelraad van Stadsdeel Slotervaart, een project van Far West ( inmiddels de eigenaar van de panden, de beheerder is nog steeds Rochdale), omdat volgens de afspraken in Parkstad de corporaties de uitwerkingsplannen maken.

Uitgangspunt is sloop van het complex.

Architectenbureau Rudy Uytenhaak heeft in opdracht van Far West het plan gemaakt, uitgaande van de bestaande stedenbouwkundige opzet. ‘De bestaande complexen in het plangebied de Voerman verkeren in bouwtechnisch slechte staat. Omdat de toekomst van de complexen al geruime tijd onzeker is, is de afgelopen jaren in de complexen alleen klein en groot onderhoud uitgevoerd”. ( pag 9 Uitwerkingsplan de Voerman, 8 oktober 2009).

De crisis slaat echter toe. In oktober 2010 besluiten de aandeelhouders van Far West ( De Key, Rochdale en Stadgenoot) de samenwerking in de vorm van Far West te beeindigen.

 

Sloop gaat niet door

Bewoners krijgen in december 2010 bericht van Far West dat Far West de sloop en nieuwbouw niet meer zal opstarten. De beslissing daarover wordt overgelaten aan de nieuwe eigenaar. Op een druk bezocht en tumultueuze bewonersvergadering wordt uitleg gegeven. Bewoners zijn woedend. Omdat er jarenlang bijna niets aan onderhoud is gedaan zijn er veel klachten over de woningen, vocht, tocht, kou, schimmel enz: bewoners hebben gezondheidsklachten.  Het is er vies, er is veel illegale onderhuur enz.

Bewoners willen dat er snel onderhoud gepleegd wordt en ze willen stadsvernieuwingsurgent worden. Hun enige kans op een andere woning in de stad.

Een groep bewoners komt naar het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West en vraagt om ondersteuning. Er wordt op een bewonersvergadering een bewonersgroep gevormd die in overleg gaat met Rochdale. Rochdale zegt niets te kunnen doen zolang de nieuwe eigenaar nog niet bekend is. Als begin 2012 duidelijk wordt dat Rochdale ook de nieuwe eigenaar wordt, komt alles in een stroomversnelling.

 

Besluit tot lichte renovatie:

Rochdale besluit om het complex licht te renoveren. Bewoners worden in fasen stadsvernieuwingsurgent, met een duur van 2 jaar. Daarna verloopt de urgentie.

Bewoners die verhuizen krijgen een verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding van ongeveer 5200 euro.

Rochdale stelt in en na overleg met de bewonersgroep de volgende maatregelen voor:

  • Aanbrengen centrale verwarming en mechanische ventilatie.
  • Nieuwe kozijnen, dubbele beglazing en isolatie van de wanden van    de buitenmuren.
  • Verschillende onderhoudswerkzaamheden, zoals nieuwe balkonhekken, portiektoegangsdeuren enz.
  • Gebruik van de oorspronkelijke kleuren en details.
  • Plaatsen van camera’s in liften, entrees en bergingen om vervuiling en vernieling aan te pakken.

De lichte renovatie moet in bewoonde toestand plaatsvinden. Bewoners krijgen een verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding van 1000 euro.

Er wordt een proefwoning ingericht zodat bewoners kunnen kijken wat de maatregelen inhouden. De proefwoning is in de Voermanstraat 6 1hg.

Het hele plan moet de welstandscommissie passeren omdat het complex inmiddels de monumentenstatus heeft gekregen

 

Huurverhoging 40 euro

Bewoners moeten voor het hele pakket maatregelen een huurverhoging betalen van 40 euro per maand. Omdat het om een lichte renovatie gaat, moet minimaal 70% van de bewoners akkoord gaan met het plan. Bewoners gaan de huurverhoging pas betalen als het hele pakket is aangebracht.

Het plan wordt in juni 2012 aan de bewoners voorgelegd. Rochdale en de bewoners hebben haast. Er is al snel een meerderheid voor.

Rochdale begint in juli 2012 met het plaatsen van cv en mv, want in overleg met de bewonersgroep is besloten om het project in 2 fasen uit te voeren, eerst cv en mv, dan de overige maatregelen, om voor de winter de bewoners warmte te bezorgen! En dat lukt.

De overige maatregelen volgen in 2013: ook Rochdale zit in zwaar financieel water.

In juni 2013 wordt begonnen met het aanbrengen van de kozijnen, dubbel glas en isolatiemaatregelen. Inzet is de labeling naar niveau B te brengen.

Ietje de Wilde, Bewonersondersteuner WSWonen Nieuw-West & opbouwwerker Eigenwijks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel delen:

!WOON