Interview initiatiefgroep ‘Stop de uitverkoop’

15 mei 2013

Pakhuis de Zwijger, 13 mei 2013. De bewonerscommissies van de Oostelijke Eilanden verzetten zich tegen het snelle afkalven van de sociale woningvoorraad. Ze willen dat de corporaties op wijkniveau bijhouden hoe hard het gaat en zo nodig bijsturen. Bekijk het interview op YouTube.

Het interview met Jeanine Langbroek (bewonerscommissie de Key) en Annelies Groot (bewonerscommissie Eigen Haard) van de initiatiefgroep Stop de uitverkoop van sociale huurwoningen en het debat in Pakhuis de Zwijger kunt u hieronder bekijken via YouTube.

De initiatiefgroep Stop de uitverkoop heeft sinds kort ook een eigen website.

Artikel delen:

!WOON