Extra huurverhoging spekt kas particuliere verhuurders

11 juni 2013

De regelgeving rond de extra huurverhogingen rammelt en daar maakt menig particulier verhuurder handig gebruik van. Zij vragen 6,5% verhoging ook aan mensen die geen sociale huurwoning bewonen. Juist bij hogere huren tikt de percentuele verhoging hard aan. De extra opbrengsten kunnen ze in hun zak steken, want voor deze woningen hoeven zij geen geld af te dragen aan de overheid. Ook is geen sprake van scheefwonen.

De Wijksteunpunten Wonen in Amsterdam zien voorbeelden voorbij komen van mensen die nu al € 1000 per maand aan huur betalen. Een verhoging van 6,5% betekent dan een extra last van € 780 per jaar. Deze last neemt de komende jaren verder toe, aangezien het plan is de extra verhogingen net als de verhuurdersheffing structureel te maken. Iemand die nu nog € 700 per maand betaalt zit in 4 jaar op de € 900 per maand. Huurders in deze situatie doen er dan ook goed aan bezwaar te maken.

De extra huurverhoging is een tegemoetkoming aan verhuurders zodat zij een extra belastingheffing kunnen betalen aan de staat. Verder is het doel van de extra verhoging het tegengaan van scheefwonen. Mensen die met een hoog inkomen een sociale huurwoning bewonen mogen wel iets meer betalen is de gedachte. Daarbij heeft de wetgever verzuimd een definitie te geven. Die definitie is wel opgenomen in het (nog niet aangenomen) wetsvoorstel voor de verhuurdersheffing. In het voorstel is in artikel 2 lid a bepaald dat alleen voor woningen met een huurprijs onder de € 681,02 (prijspeil 2013) een heffing betaald hoeft te worden.

Veel huurders maken zich zorgen over de sterke stijging van de huur. Dat valt te zien aan de grote aantallen vragen en bezoekers op de spreekuren van de wijksteunpunten wonen. De extra verhoging is lang niet altijd terecht. Zo blijkt het inkomen vaak gedaald of zijn er andere goede redenen om bezwaar te maken. Huurders kunnen bezwaar maken tot 1 juli. Wie geen bezwaar maakt en de verhoging niet betaalt krijgt een herinnering van de verhuurder. Voor vragen kunnen Amsterdamse huurders terecht bij de wijksteunpunten wonen. Huurders elders in het land kunnen terecht bij de Woonbond.

Artikel delen:

!WOON