HNzuid: Huurverhoging draait uit op onduidelijkheid en oneerlijkheid

05 juni 2013

Rijen zitten er bij de spreekuren over de huurverhoging. Veel vragen gaan over de inkomensafhankelijkheid: wat als je inkomen intussen is gedaald, terwijl de verhuurder 4,5% of 6,5% verhoging vraagt omdat je in 2011 als geheel huishouden meer dan 43.000 euro verdiende? Hier blijken ook nog wat gaten in de wet te zitten omdat een inkomensdaling van de huurder in 2013 niet op een goede manier in de wet is opgenomen.

Maar ook komen er mensen wiens verhuurder gewoon standaard 6,5% verhoging vraagt zonder dat er sprake is van hoge inkomens. Wie niet waagt, wie niet wint en veel huurders durven het toch niet aan om bezwaar te maken. Pure winst voor de verhuurder dus. Soms zijn mensen boos omdat ze wel een huurverhoging boven inflatie aangezegd krijgen terwijl de verhuurder de extra inkomsten niet hoeft af te dragen voor de verhuurdersheffing, bijvoorbeeld omdat hij maar enkele woningen verhuurd. Zo loopt deze huurverhoging uit op het structureel verhogen van de inkomsten van de verhuurder zonder dat het oorspronkelijke doel, geld innen door het rijk, er mee gediend is.

Enkele partijen roepen huurders op uit principe bezwaar te maken. Principiële bezwaren maken bij de huurcommissie of rechter echter weinig kans. Het Wijksteunpunt Wonen adviseert om bij fouten in de hoogte van de huurverhoging bezwaar te maken bij de verhuurder, maar er is op het bezwaarformulier ook ruimte voor principiële bezwaren. Als de verhuurder een verkeerd percentage voorstelt, wordt geadviseerd om als tegenvoorstel het juiste percentage op te geven. Dat scheelt een onnodige gang naar de huurcommissie, als de verhuurder tenminste eieren voor zijn geld wil kiezen.

 

Huurdersnetwerk zuid aanmelden op de nieuwsbrief via www.huurdersnetwerkzuid.nl

Artikel delen:

!WOON