Veel vragen over de huurverhoging

18 juni 2013

Er zijn veel vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Huishoudens met een inkomen boven de € 33.614,- kunnen dit jaar een maximale huurverhoging van 4,5% tot 6,5% krijgen. Een voorwaarde is wel dat de verhuurder een verklaring van de Belastingdienst moet meezenden met het huurverhogingsvoorstel. Het WSWonen biedt hulp bij het invullen van het bezwaarschrift.

Eind april is de Woonlastenkrant huis aan huis verspreid. Deze is ook af te halen bij het WSWonen. Hierin worden de bezwaarmogelijkheden tegen de huurverhoging helder uiteengezet. Neem ook een kijkje op www.huurverhoging.nl, waar met het beantwoorden van een paar vragen duidelijk wordt of er met succes bezwaar kan worden gemaakt.

Ook is op deze site een standaard bezwaarschrift te downloaden. Bezwaar maken kan tot 1 juli, maar als de huurverhoging niet wordt betaald en de verhuurder heeft het voorstel niet per aangetekende brief verzonden, moet de verhuurder een herinnering sturen (rappel). Daarna kan de huurder alsnog bezwaar maken, maar dan moet er een verzoekschrift bij de huurcommissie ingediend worden. Huurders kunnen bij het Huurteam terecht voor advies en ondersteuning.

Artikel delen:

!WOON