Persbericht Bewonersvereniging Hilwiscomplex

24 juli 2013

Vanochtend ontvingen wij een persbericht van de Bewonersvereniging Hilwiscomplex naar aanleiding van de torenhoge servicekostenafrekening die de meeste huurders ontvangen hebben.

PERSBERICHT

Rappange speelt bewoners tegen elkaar uit.

Huurders Hilwiscomplex geschokt over torenhoge servicekosten van meer dan €5000.

23 JULI 2013

 

Op dinsdag 23 juli heeft de Bewonersvereniging Hilwiscomplex een informatiebijeenkomst gehouden over de extreem hoge afrekening servicekosten 2012. Het grootste deel daarvan bestaat uit stookkosten. Uit onderzoek blijkt dat bewoners reeds jaren twee keer zo hoge stookkosten betalen dan bewoners in vergelijkbare complexen. Dit maal is de rekening bijna nogmaals verdubbeld, zelfs tot boven de €5000. Verhuurder Rappange kon dit voorzien, waarschuwde de huurders niet vooraf en weigert een degelijke oplossing te bieden zoals het aanleggen van individuele CV ketels in ruil voor een redelijke huurverhoging.

 

Geen alternatief verhuurder

In 2012 zijn meer dan 200 van de 300 woningen van de collectieve stookinstallatie afgekoppeld. De Bewonersvereniging Hilwiscomplex heeft in 2011 al aangedrongen op het aanbieden van individuele CV ketels in ruil voor een redelijke huurverhoging maar Rappange kwam niet verder dan toestaan dat huurders zelf een CV installatie laten aanleggen die ze gratis moeten achterlaten als ze verhuizen (exclusief de ketel). Zo’n CV aanleggen kost al snel €4000, een investering die de meeste, vaak oudere huurders niet aankunnen.

 

Steeds kleiner wordende groep huurders draait op voor collectieve kosten stookinstallatie

Het complex wordt verwarmd met een stokoude oliegestookte blokverwarming, voorzien van ongeïsoleerde verdeelleidingen. De kosten worden omgeslagen per m2 woonoppervlak. Iedere woning die verkocht wordt afgekoppeld van de blokverwarming. Daardoor lopen de kosten voor de resterende huurders pijlsnel op. Rappange weigert echter om bij de zittende huurders tegen een normale huurverhoging de CV-installatie te moderniseren. Huurders die zelf een HR-ketel willen aanschaffen krijgen alleen toestemming als ze een verklaring tekenen dat ze bij einde huurcontract de installatie om niet overdragen aan de eigenaar.

De mensen die een woning in het complex hebben gekocht gingen als eerste van de dure collectieve installatie af. Daarna volgden huurders die schoorvoetend akkoord gingen met de nogal bizarre voorwaarden van Rappange en eieren voor hun geld kozen. De vaste kosten van de collectieve stookinstallatie worden daarom in 2012 nog maar gedeeld door een derde van het aantal gebruikers waarvoor de installatie is gemaakt. In 2013 zal die verhouding nog waarschijnlijk maar een vierde zijn.
Dat dit zou kunnen gebeuren heeft geen enkele huurder ooit gedacht toen het huurcontract inclusief collectieve verwarming tientallen jaren geleden werd afgesloten. De huurders zijn erg aangeslagen door deze hele toestand.

 

Onredelijk hoge afrekening

De geraadpleegde advocaat stelde vast dat de afrekening “alle kenmerken vertoont van een onredelijk hoge afrekening”. De bewonersvereniging heeft het Wijksteunpunt Wonen ingeschakeld. De bewonersondersteuner en de huurrechtadviseur kwamen uitleggen hoe ze dit probleem denken te kunnen aanpakken.

Het advies aan de huurders is bezwaar maken tegen de afrekening en deze dus voorlopig ook niet te betalen. Het Wijksteunpunt Wonen kan helpen bij de gang naar de huurcommissie en via het Emil Blaauwfonds kan een advocaat ondersteuning bieden bij vervolgstappen als er een rechter aan te pas moet komen.

Huurders in grote problemen

Verschillende bewoners laten weten dat zij de rekening niet kunnen betalen of slechts door hun laatste reserves aan te spreken. Zij vrezen dat de afrekening voor de servicekosten van 2013 tot gedwongen verhuizingen zal leiden. Een huurster van ruim in de tachtig verzucht: “Wat verschrikkelijk dat ik op mijn leeftijd na ruim 40 jaar in dit huis te hebben gewoond zal moeten vertrekken.” Een alleenstaande moeder met twee kinderen die al lang in het Hilwilscomplex woont verzucht: “Waar moet ik heen als ik de rekeningen niet meer kan betalen?”

Politici

Tweedekamerlid Paulus Jansen van de SP heeft inmiddels kamervragen gesteld.

PvdA-raadslid Hans Weevers heeft hierover inmiddels raadsvragen gesteld aan het college van B&W.
Alle leden van de Commissie Ruimte en Wonen van Stadsdeel Zuid zijn door de Bewonersvereniging uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bewonersbijeenkomst om zo ook volledig en correct geïnformeerd te worden over deze situatie. Nogal wat lokale politici, zoals Jan Kok van Groen Links, Remine Alberts van de SP en Brahim Abid van de PvdA, hebben de noodkreet van de bewoners gehoord en zetten zich in om iets voor de huurders te betekenen.

Artikel delen:

!WOON