Huren in Amsterdam nog hoger met nieuw puntenstelsel

15 oktober 2013

De WOZ punten voor huurwoningen die minister Blok voorstelt vallen voor Amsterdam nog slechter uit dan de schaarstepunten van voormalig minister Donner. Dit blijkt uit berekeningen van de wijksteunpunten wonen op basis van een kleine 3000 puntentellingen. De wijksteunpunten voorzien verder veel complicaties en ingewikkelde regels door de directe koppeling van huren en WOZ waarde.

Voor Amsterdam geeft het nieuwe voorstel gemiddeld nog hogere maximale huren dan met de Donnerpunten. Huren in de centrumwijken stijgen verder, terwijl ze in de minder gewilde wijken nog altijd ver boven de huren liggen die de meeste mensen nu betalen. Veel woningen vallen door deze maatregel straks buiten de huurprijsbescherming. In het Centrum kan zelfs de gemiddelde huurwoning geliberaliseerd worden.

Minister Blok wil de punten voor woonvorm, woonomgeving en de schaarstepunten (Donner) vervangen door punten op basis van de WOZ waarde. Per € 90 WOZ/m2 krijgt de woning een punt (1). Daarnaast wil de minister de puntprijs verhogen met 5,22 %. De Tweede Kamer spreekt op 17 oktober over dit plan. De minister wil vooral de verdiencapaciteit van verhuurders in stand houden, de PvdA wil af van de Donnerpunten die het hele woningwaarderingsstelsel uit zijn balans hebben getrokken.

Vermenging van rechtsgebieden
Koppeling van WOZ en huur leidt tot een complexe vermenging van publieks- en privaatrecht. Hier hebben in het verleden diverse juristen voor gewaarschuwd. Nu kan de huurcommissie in een relatief snelle en laagdrempelige procedure de maximale huurprijs bepalen. De WOZ is belastingrecht en dat kent een langdurig bezwaartraject met diverse beroepsmogelijkheden. Mengen van deze systemen leidt tot een onoverzichtelijk proces waarbij huurder en verhuurder lange tijd niet weten waar ze aan toe zijn. Verder krijgt de huurder een belang bij de WOZ waarde en daarmee het recht op de jaarlijkse beschikking. Dat is in het verleden juist afgeschaft om de administratieve rompslomp te beperken.

Verschillen per buurt en stadsdeel
Gemiddeld krijgen woningen in het Centrum er 10 punten bij ten opzichte van de huidige situatie. In Zuid gemiddeld twee, variërend van +8 in De Pijp tot -12 in Buitenveldert. In West blijft de situatie even ernstig als met Donnerpunten , variërend van gemiddeld +6 in Oud-West tot -5 in Bos en Lommer. In Oost gaan er gemiddeld 3 punten af, variërend van +1 in de buurten rond het Oosterpark tot -12 in IJburg. In Noord en Nieuw-West gaan er vergeleken met de huidige situatie 12 punten af en in Zuidoost 15. De maximale huur blijft ook daar echter nog ver boven de huidige gemiddeld betaalde huurprijs.

(1) Dus een woning van 60m2 met een WOZ waarde van € 189.000 krijgt 180.000/60/90 = 35 punten voor dit nieuwe onderdeel van de puntentelling.

Artikel delen:

!WOON