Nieuw voorstel puntenstelsel slecht nieuws voor Amsterdamse huurders

09 oktober 2013

Minister Blok heeft een voorstel voor een aangepast puntenstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. Idee is de punten voor woonomgeving, woonvorm en de Donnerpunten te schrappen. In ruil daarvoor komt een aantal punten voor de WOZ waarde per vierkante meter. Hoeveel precies is niet bekend gemaakt Verder wil de minister de puntprijs met 5% verhogen. De globale berekeningen die in beperkte kring de ronde doen beloven niet veel goeds. Uitgangspunt is de verdiencapaciteit van verhuurders, niet de redelijke verhouding tussen prijs en kwaliteit. Het verbaast dan ook niet dat Amsterdam er nog slechter af lijkt te komen dan met de Donnerpunten. Gevolg van het systeem zal vooral zijn dat de maximale huur in de naoorlogse wijken misschien wat lager wordt, maar dat de huren in de populaire binnenstadwijken nog verder zullen stijgen. Dat zou een flinke aanslag betekenen op het streven van de gemeente naar een ongedeelde stad. Verder is de directe koppeling van huur en WOZ waarde onbegrijpelijk. Vanuit de praktijk is al zo vaak gewaarschuwd voor de enorme burocratie die dit oplevert. Huurders worden weer belanghebbend voor de WOZ waarde en hebben dus recht op een WOZ beschikking. De menging van privaatrecht en belastingrecht leidt tot ellenlange en complexe procedures. Meer burocratie en rompslomp, precies wat niemand wil. De kamer houdt naar verwachting op 17 oktober een eerste bespreking over het globale voorstel, maar zonder de exacte cijfers kan niemand precies nagaan hoe het voorstel precies uitpakt.

Het uitgewerkte voorstel is er nog niet, dus we kunnen er niet aan rekenen. Aangezien de verdiencapaciteit uitgangspunt is belooft het niet veel goeds, maar mogelijk is het voor A’dam minder beroerd dan de Donnerpunten. Die gaan er uit en worden uitgesmeerd over het hele land door verhoging van de puntprijs. Woonomgeving en woonvorm worden een percentage van de WOZ en dat levert natuurlijk meer punten op dan de huidige situatie. Waarmee gelijk weer alle huurders belanghebbend zijn bij de WOZ beschikking en civiel en bestuursrecht gemixt worden. Geen verstandige keus, wel genoeg werk voor ons straks …….. Zeker omdat naar verwachting heel wat woningen rond de liberalisatiegrens zullen zweven, afhankelijk van de uiteindelijke WOZ waarde. Rekenen kunnen we pas als het concrete voorstel er is en de Woonbond verwacht dat op korte termijn.

Artikel delen:

!WOON