Uitnodiging debat ‘Ongedeelde stad, een stad voor iedereen’

10 oktober 2013

Het Wijksteunpunt Wonen West organiseert op dinsdag 29 oktober om 19.00 uur een debat met als thema de ongedeelde stad. Decennia lang is de ongedeelde stad een vast beleidspunt in Amsterdam. In een ongedeelde stad bestaat de mogelijkheid voor verschillende soorten huishoudens (rijk, arm, jong, oud etc.) om samen in dezelfde wijk te (blijven) wonen. De laatste jaren is  veel veranderd op het gebied van wonen. Denk bijvoorbeeld aan de Donnerpunten, de verkoop van het aantal sociale huurwoningen, de inkomensafhankelijke huurverhoging en natuurlijk de verhuurdersheffing. Veel van deze ontwikkelingen hebben direct, dan wel indirect, invloed op de diversiteit en toegankelijkheid van de stad. Een aantal genodigden zal hierover met elkaar in debat gaan.

De deelnemers aan het debat zijn:

Tamira Combrink(Gemeenteraadslid GroenLinks)
Godfried Lambriex(Wethouder Wonen Stadsdeel West)
Michiel Mulder(Gemeenteraadslid PvdA)
Maarten van Poelgeest(Wethouder Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam)
Hugo Priemus(Hoogleraar TU Delft, directeur onderzoeksinstituut OTB)
Jeroen Slot(Hoofd Onderzoek en Statistiek O+S Gemeente Amsterdam)
Winnie Terra(Bestuurslid Huurdersvereniging Amsterdam)
Anne Wilbers(Directrice De Alliantie)

 

De inloop is vanaf 19.00 uur, het debat start om 19:30 uur.
Iedereen is van harte welkom op de Eerste Helmersstraat 106D, 1054EG te Amsterdam.

Mocht u het debat willen bijwonen, dan verzoeken wij u vriendelijk om u vóór 25 oktober aan te melden.
Dit kan via het contactformulier of meld u aan via Facebook.

Artikel delen:

!WOON