Veel overlast shortstay verhuur

03 oktober 2013

Donderdagmiddag 3 oktober nam stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren de rapportage shortstay overlast in ontvangst. De rapportage met de titel ‘Ik doe geen oog meer dicht’, is het resultaat van een onderzoek gedaan naar shortstay verhuur in de Amsterdamse binnenstad.

Via de website www.meldshortstay.nl hebben ruim 130 bewoners het afgelopen jaar een melding gedaan. Veel shortstay appartementen worden aan toeristen verhuurd. Bewoners ondervinden hiervan ernstige overlast. Denk daarbij aan nachtelijk lawaai, gestamp en gebots met koffers in het trappenhuis, vuilniszakken op de stoep en brandonveilige situaties. Het verhuren van appartementen aan toeristen is het laatste jaar flink in omvang toegenomen.

In de onderzoeksrapportage van het WSWonen komt een aantal bewoners aan het woord en worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het shortstaybeleid en de handhaving. Het rapport is aangeboden aan stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren tijdens de workshop ‘Shortstay & overlast’ op de jubileumbijeenkomst 25 jaar ASW. Voorafgaand aan de workshop is een korte presentatie gegeven van de onderzoeksresultaten.

Bij de in ontvangstname merkte Van Pinxteren op dat zij zich goed kan vinden in de conclusies en aanbevelingen. De klachten van bewoners zijn zeer herkenbaar. Dat de minimale shortstay termijn terug is gebracht naar 5 dagen is van de zotte, aldus Van Pinxteren. Deze termijn is veel te kort en werkt verhuur aan toeristen in de hand. Het stadsdeel heeft samen met de dienst Wonen, Zorg en Samenleving een actieve handhavingscampagne opgezet. Er zijn tientallen illegale hotels op last van de brandweer gesloten en de gemeente heeft voor duizenden euro’s aan boetes opgelegd.

Het meldpunt www.meldshortstay.nl is een samenwerkingsverband van Huurdersvereniging Centrum, de binnenstadswijkcentra, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en het Wijksteunpunt Wonen Centrum.

Het onderzoek is uitgevoerd door Bonita van der Veer, student aan de Hogeschool van Amsterdam. De digitale versie van het rapport kunt u hier downloaden.

klik hier voor de foto’s van de aanbieding en een impressie van de workshop.

Aanbieding shortstay rapportage in de media:

Artikel delen:

!WOON