Gerechtshof: bewoners Parooldriehoek ten onrechte ontruimd

25 november 2013

Een aantal bewoners van de Parooldriehoek in Oost is vorig jaar ten onrechte ontruimd. Zij woonden er al zo lang op verschillende contracten dat zij gewone huurders waren geworden. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof onlangs bepaald. De uitspraak kan flinke gevolgen hebben voor andere tijdelijke bewoners. Zij kunnen contact opnemen met het Meldpunt Antikraak.

De voormalige bewoners hadden eerst een tijdelijke overeenkomst met Stadgenoot op grond van de Leegstandswet. Toen de maximale termijn van (toen nog) vijf jaar was verstreken kregen zij de keuze: vertrekken of een ‘gebruiksovereenkomst’ met de door Stadgenoot ingehuurde firma Antikraak BV, nu AK Beheer. Toen bleek dat de panden voorlopig niet gesloopt worden besloot de eigenaar tot studentenverhuur op basis van campuscontracten. De zittende bewoners werden gesommeerd te vertrekken en de kantonrechter wees dat toe.

Het gerechtshof heeft deze uitspraak ongedaan gemaakt. Het is niet de bedoeling de termijn van de leegstandswet nog verder te verlengen met nieuwe tijdelijke constructies via tussenpersonen. Er is ook geen sprake van ‘gebruik naar zijn aard van korte duur’ want de panden zijn gewoon in gebruik voor de verhuur. Bovendien woonde een aantal ‘tijdelijke’ huurders er al 8 jaar.

Omdat de voormalige bewoners al ontruimd zijn, kunnen zij een schadevergoeding en mogelijk een andere woonruimte claimen. Stadgenoot laat weten dat dit een kwestie is die haar niet aangaat, omdat Antikraak BV de verhuurder was. Het is de vraag of deze stelling juridisch houdbaar blijkt nu Antikraak handelde in opdracht van Stadgenoot en de tijdelijke overeenkomsten voortzette.

De huurders haalden hun recht dankzij gefinancierde rechtsbijstand en dankzij de gebundelde steun van Emil Blaauw Fonds, de Huurdersvereniging Amsterdam en Woonbond om de hoge proceskostenrisico’s te dekken.

Artikel delen:

!WOON