Vragen & antwoorden: Stadgenoot vervangt geisers en gaskachels

13 november 2013

Stadgenoot wil open-verbrandingstoestellen vervangen door HR-ketels en heeft duizenden huurders hierover per brief geïnformeerd. Maar, is een open-verbrandingstoestel altijd onveilig en ongezond? Moet u meewerken aan de plaatsing van een HR-ketel? In deze informatieve flyer geeft het Wijksteunpunt Wonen antwoord op de meest gestelde vragen.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de gebeurtenissen rond het vervangen van de geisers en gaskachels door HR-Combiketels.

In 2012 zijn er in Amsterdam zes personen aan koolmonoxidevergiftiging overleden. Koolmonoxide in de woning komt vooral uit gaskachels en geisers en CV-ketels. Stadgenoot heeft daarom besloten al deze apparaten te gaan vervangen.

Vanzelfsprekend stelt ook het Wijksteunpunt Wonen de veiligheid van bewoners voorop. Toch begrijpt het WSWonen dat niet alle huurders waardering hebben voor de brief die Stadgenoot hierover aan de huurders heeft geschreven

In eerste instantie kwamen de bezwaren van huurders er vooral op neer:

  • dat Stadgenoot in de brief gelijk al dreigt naar de rechter te stappen als de huurder niet meewerkt.
  • dat Stadgenoot de huurder maar kort de tijd geeft om te reageren
  • dat de huur met € 10 of € 20 per maand wordt verhoogd.
  • dat er geen rekening wordt gehouden met huurders die zelf al veiligheidsmaatregelen nemen. (Let op: alleen een CO-melder is niet voldoende).
  • dat huurders vergoeding willen voor onlangs gekochte gaskachels of geisers.

De WSWonen hebben deze brief besproken met Stadgenoot. Daarop heeft Stadgenoot een volgende brief aangepast. Er is onder andere veranderd of verduidelijkt:

  • dat huurders die zelf al (op een veilige manier) een HR-ketel hebben geïnstalleerd, deze niet meer hoeven te laten vervangen door een HR-ketel van Stadgenoot. Stadgenoot komt in dat geval langs om het te controleren.
  • dat huurders die de afgelopen vijf jaar zelf een nieuwe gaskachel of geiser hebben gekocht (met bon als bewijs) daarvoor een vergoeding krijgen.
  • dat er meer rekening wordt gehouden met verschillende situaties per woning en bijbehorende huurverhogingen (geiser en gaskachel / gaskachel en HR-ketel voor warm water / geiser en eigen cv installatie).
  • dat de reactietermijn is verlengd naar drie weken in plaats van twee weken.
  • dat er duidelijker in de brief is gezet dat informatie gevraagd kan worden tijdens een huisbezoek door een medewerker van Stadgenoot.

En de toon van deze brief is minder dreigend.

Mocht u nog vragen hebben over de vervanging van één of meer apparaten, of als u niet akkoord bent gegaan met het vervangen, dan kunt u voor informatie contact opnemen met het WSWonen Nieuw-West. Telefoon: 020 – 619 09 74 via ons contactformulier.

Meer informatie over de gevaren van koolmonoxide vindt u op deze pagina op de website van de GGD.

 

Artikel delen:

!WOON