Plan van aanpak leegstand vastgesteld

22 november 2013

Stadsdeel Centrum heeft op 19 november een plan vastgesteld om leegstand aan te pakken. Naast aandacht voor postcodegebied 1012, wordt ook het project Wonen boven bedrijven voortgezet. Tevens gaat het stadsdeel actief gebruik maken van het leegstandsmeldpunt van het WSWonen Centrum.

In januari van dit jaar presenteerde het WSWonen Centrum zijn eigen Leegstandsonderzoek. Dit onderzoek was in opdracht van het stadsdeel uitgevoerd. N.a.v. hiervan, en een eigen inventarisatie, stelde het stadsdeel het Plan van aanpak Leegstand op.

Tijdens de behandeling van dit plan van aanpak in de commissie Bouwen en Wonen van 12 november heeft Huurdersvereniging Centrum gepleit voor een hoger ambitieniveau. Lees hier de inspreektekst. Het oorspronkelijke plan van het stadsdeel ging namelijk uitsluitend over postcodegebied 1012.

Bij de behandeling van het plan in de deelraad diende de SP fractie een amendement in en deze werd door een ruime meerderheid van de raad (SP, PvdA, GroenLinks en D66) aangenomen. Daarmee wordt het project Wonen boven bedrijven voortgezet, met name in de Leidsestraat, Utrechtsestraat, Haarlemmerstraat en Reguliersbreestraat. Tevens zal het stadsdeel actief gebruik gaan maken van het leegstandsmeldpunt van het WSWonen Centrum.

Lees ook artikel op website SP Amsterdam-Centrum.

 

Eerder verschenen artikelen op deze website

WSWonen presenteerde leegstandsonderzoek (15 januari 2013)

WSWonen Centrum onderzocht leegstand (17 december 2012)

 

Artikel delen:

!WOON

Woont u niet in Amsterdam, Amstelveen of Haarlem en bent u lid van de Woonbond, dan kunt u terecht bij de Woonbond Huurderslijn.Sluit