Regels stadsverwarming en blokverwarming

31 december 2013

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze is bedoeld om huishoudens die op stadsverwarming of blokverwarming zijn aangesloten meer rechten te geven. Zij kunnen niet van energieleverancier veranderen (of hooguit alleen voor het elektra deel). Met de Warmtewet komen er nu landelijke tarieven die worden gebaseerd op wat andere huishoudens, die gas stoken, gemiddeld betalen. Voor bewoners verandert er in eerste instantie weinig, het maandbedrag blijft meestal gelijk. Let wel even goed op als u later uw eindafrekening krijgt. Daarnaast is er voor een beperkt aantal huurders een kleine huurverlaging mogelijk.

De eindafrekening komt voor de meeste mensen pas later in 2014 of als het in de servicekosten zit, in sommige gevallen zelfs pas in 2015. Naar verwachting zullen de tarieven niet heel veel veranderen.

Berekening energiekosten
De kosten voor stadsverwarming en blokverwarming bestaan- net als bij andere gasgestookte woningen- uit een deel vastrecht en een deel dat afhankelijk is van uw verbruik. Soms komen daar nog kosten bij voor huur van een warmtewisselaar of voor het meten van het verbruik. De belangrijkste verandering is dat de Warmtewet landelijk maximum tarieven bepaalt voor het vastrecht en voor geleverde energie. Deze tarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt.

Soms huurverlaging mogelijk: kleine wijziging puntentelling
Daarnaast is er door de Warmtewet per 1 januari 2014 een kleine wijziging in het Woningwaarderingstelsel, oftewel de puntentelling. Voor woningen met blokverwarming/stadsverwarming en voor collectief gestookte woningen, wordt de waardering voor verwarmde vertrekken voortaan 1,5 punt per vertrek. Dat was in de meeste gevallen 2 punten per vertrek.

De maximum huurprijs voor deze woningen wordt daardoor met ongeveer 2 punten, dat wil zeggen met ongeveer €10,- verlaagd. Als u in een huurwoning met stadsverwarming of blokverwarming woont en al de maximale huur betaalt, dan komt u mogelijk komt u in aanmerking voor een huurverlaging. Neemt u met vragen contact op met het Wijksteunpunt Wonen in uw buurt.

 

De Warmtewet regelt verder nog andere zaken, zoals onder andere recht op compensatie bij storing en regels over aan- en afsluiten. Voor meer informatie, zie: http://www.consuwijzer.nl/energie/warmte/warmtewet

Artikel delen:

!WOON