Wijksteunpunten Wonen scoren goed

11 december 2013

Onlangs ontving de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat een concept-evaluatie van de Wijksteunpunten Wonen. Deze is opgesteld door onderzoeksbureau Rigo en concludeert dat de wijksteunpunten op vrijwel alle afgesproken werkzaamheden goed scoren. Eerder was al een ambtelijke evaluatie gehouden met een positieve beoordeling. De raadsleden hebben een aantal vragen en opmerkingen bij het stuk gemaakt en de wijksteunpunten krijgen nu ook de gelegenheid te reageren op het stuk. Verder zal Rigo bekijken in hoeverre de middelen doelmatig worden besteed. De aangevulde rapportage wordt naar verwachting besproken in de raadscommissie van 29 januari.

Artikel delen:

!WOON