Belangrijke uitspraak bemiddelingskosten

04 februari 2014

Zeer recentelijk vonniste de kantonrechter dat een huurder uit de binnenstad ten onrechte bemiddelingskosten heeft betaald. Mede dankzij het Emil Blaauw Proceskostenfonds is de huurder een procedure gestart bij de rechtbank. En met succes, het bemiddelingsbureau moet ruim 1.100 euro terugbetalen. Tevens is het bemiddelingsbureau veroordeeld in de proceskosten.

Naar het oordeel van de kantonrechter is sprake van een in art. 7:417 lid 4 BW bedoelde situatie. Het bemiddelingsbureau heeft ”twee heren gediend” bij een rechtshandeling die strekt tot huur of verhuur van een onroerende zaak. Als er sprake is van het dienen van twee heren, dan kan alleen bij de verhuurder kosten in rekening worden gebracht, niet (ook) bij de huurder. Nu vast is komen te staan dat het bemiddelingsbureau in opdracht van de verhuurder heeft bemiddeld, mogen er geen kosten aan de huurder worden doorberekend. Het bemiddelingsbureau moet in totaal ruim 1.100 euro aan huurder terugbetalen.

Guido Zijlstra van GZ Huurrecht, Incasso en Advies: “Uit dit vonnis volgt dat vrijwel iedere huurder die bemiddelingskosten heeft betaald, deze kosten met succes van het bemiddelingsbureau kan terugvorderen. In de praktijk is het immers meestal zo dat de verhuurder het bureau als eerste had ingeschakeld, namelijk met het verzoek om een geschikte huurder voor de woning te vinden. De huurder reageert vervolgens op het woningaanbod, zoals door het bureau wordt geadverteerd op internet. Volgens de rechter mag het bureau dan geen kosten bij de huurder in rekening brengen. Heeft de huurder toch betaald, dan moet hij die kosten terugkrijgen.”

Eerder verlaagde de huurcommissie al de netto huurprijs en het extreem hoge voorschotbedrag ten behoeve van bijkomende leveringen en diensten. Voor de duidelijkheid, het betreft hier een kleine sociale huurwoning.

Het vonnis is gepubliceerd op rechtspraak.nl.

 

 

Artikel delen:

!WOON