Bodemprocedure gedwongen CV-ketels Stadgenoot

17 februari 2014

Een aantal huurders uit Nieuw-West begint een bodemprocedure tegen Stadgenoot. Zij wil duidelijkheid over de vraag of zij verplicht kunnen worden hun geiser en kachel te laten vervangen door een CV ketel. De procedure is van belang voor veel huurders van Stadgenoot die met dwangmaatregelen geconfronteerd worden.

In een vonnis in Kort Geding van afgelopen 22 januari zijn negen huurders verplicht mee te werken aan het vervangen van de geiser en gaskachel door een HR-ketel. Als zij niet meewerken, moeten zij iedere dag een dwangsom betalen. De kantonrechter deed geen uitspraak over de vraag of huurders verplicht zijn mee te werken, maar vond dat in deze situatie door de verhuurder een redelijk voorstel was gedaan.

Stadgenoot wil van open verbrandingstoestellen zoals geisers en kachels af omdat zij het gevaar van een koolmonoxide vergiftiging meebrengen. Iedereen is het er over eens dat de kans op vergiftiging door deze sluipende moordenaar zo klein mogelijk gemaakt moet worden. De huurders zien echter niet in waarom de vervanging verplicht zou moeten zijn als er geen gevaarlijks situatie is met goed onderhouden toestellen, goede ventilatie en koolmonoxide waarschuwers. Er is immers geen wettelijke regel die geisers of kachels verbiedt. Over deze kwestie willen zij en vele anderen graag duidelijkheid.

Gekozen is voor een bodemprocedure omdat hier de belangen en argumenten zo goed mogelijk op een rij gezet kunnen worden.

Omdat een bodemprocedure geen opschortende werking heeft, blijft de uitspraak van het Kort Geding geldig voor deze 9 huurders geldig. Wel kunnen zij achteraf stappen nemen als zij de zaak in de bodemprocedure alsnog winnen. Huurgenoot, de huurdersorganisatie bij Stadgenoot, heeft de corporatie gevraagd te overleggen over de werkzaamheden en deze stil te leggen tot er een uitspraak in de bodemprocedure is. Stadgenoot heeft gezegd het beleid voort te zetten en daar niet over te willen praten. Zodoende heeft Huurgenoot het overleg met Stadgenoot hierover stopgezet.

Stadgenoot is van plan deze week een groot aantal huurders een brief te sturen dat zij akkoord moeten gaan met het voorstel van Stadgenoot, of anders gedagvaard worden. Deze huurders kunnen refereren aan de bodemprocedure. Mocht Stadgenoot het bij hen ook tot een kort geding willen laten komen dan ligt het voor de hand te pleiten voor uitstel van de zaak in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure. Het spoedeisend belang dat de verhuurder nodig heeft om een uitspraak in kort geding te kunnen krijgen is niet aanwezig. De betreffende huurders hebben op grond van de Overlegwet bovendien recht op overleg met Stadgenoot. De uitspraak van de kantonrechter ziet op het doen van een redelijk voorstel, maar daar horen de wettelijke vereisten voor overleg bij.

Welke ondersteuning de Wijksteunpunten Wonen kunnen bieden aan huurders die nu een brief krijgen, hangt af van de individuele situatie (zoals: geen gevaarlijke constructies, goede ventilatie in de woning, regelmatige controle en koolmonoxide-melder aanwezig) .  Voor vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met het Wijksteunpunt in uw eigen stadsdeel.

Artikel delen:

!WOON