De rol van een bewonerscommissie bij een renovatie…

06 februari 2014

CLAYTEC © 2013Meer dan 70% van de bewoners van de flats langs de Plesmanlaan hebben in december 2013 vóór het renovatieplan gestemd, dat de Alliantie aan hen had voorgelegd. De bedoeling was oorspronkelijk, dat alleen de buitenkant van de flats aangepakt zou worden. Echter een woonwensenonderzoek onder de bewoners door de bewonerscommissie leverde op, dat verschillende bewoners graag een nieuwe keuken en/of badkamer wilden. De Alliantie kwam me een plan voor lichte renovatie, maar wel tegen een huurverhoging van € 40,- en twee weken werkzaamheden in ieder huis.

De bewonerscommissie had in eerste instantie grote moeite met het plan, vanwege de huurverhoging en de te verwachten overlast voor bewoners. Maar de Alliantie wilde het plan absoluut voorleggen aan zijn bewoners. De huurverhoging werd verlaagd naar € 32,50, 1 huurverhoging zou worden overgeslagen, bewoners zouden gratis een nieuwe keuken of badkamer krijgen en de vergoeding voor de overlast werd gesteld op € 528,-.

De helft van de bewoners bleef tegen, o.a. vanwege de overlast die 2 weken in huis werken zou geven. En natuurlijk speelde de huurverhoging ook een grote rol. De bewonerscommissie heeft er bij de Alliantie op aangedrongen om een modelwoning klaar te hebben vóórdat de bewoners moesten gaan stemmen, zodat zij een weloverwogen keuze konden maken. Bijna alle bewoners zijn gaan kijken, en de aannemer was aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. De bewonerscommissie is vooraf ook betrokken geweest bij de keuze van de aannemer.

De modelwoning heeft uiteindelijk veel mensen over de streep getrokken. Ook de leden die in eerste instantie tegen waren!

Bewonerscommissies staan over het algemeen erg sterk in dit soort situaties, vooral als zij zich gesteund zien door één van de Wijksteunpunten (in dit geval Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West). Zij spelen een belangrijke rol tussen het contact tussen bewoners en de woningbouwcorporatie, en kunnen er voor zorgen dat alle meningen gehoord kunnen worden. Met vaak een, voor de meeste mensen, succesvolle afloop!

Artikel delen:

!WOON