Oneerlijke kostenverdeling in de VvE?

03 februari 2014

Op het spreekuur kwam een eigenaar uit Zuid langs met vragen over de kostenverdeling in zijn VvE. Alle eigenaren hadden samen besloten dat de kostenverdeling zoals opgenomen in de splitsingsakte niet eerlijk was en zij deelden daarom de kosten op een andere, zelfbedachte manier. Mag dat zomaar en wat zijn de eventuele risico’s?

Nee, dat mag niet zomaar. De splitsingsakte en splitsingsreglement vormen de spelregels voor de betreffende VvE en hierin is opgenomen door de notaris aan welke regels, geboden en verboden de VvE zich moet houden. Onderdeel van die regels is het breukdeel; het deel dat iedere eigenaar moet betalen van de gemeenschappelijke kosten. Een eigenaar van een appartement is namelijk niet alleen eigenaar van zijn of haar eigen appartement, maar ook mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen. Voor de hand liggende voorbeelden zijn het dak, de fundering en de dragende muren, maar ook balkons, de ventilatiekanalen en de raamkozijnen maken veelal onderdeel uit van de gemeenschappelijke delen. Alle eigenaren moeten samen de kosten voor reparatie, onderhoud en vervanging betalen conform het breukdeel. Dit breukdeel is vaak gekoppeld aan de oppervlakte van een appartement, maar dat is niet verplicht. Het kan dus voorkomen dat eigenaren evenveel betalen, terwijl de ene eigenaar een groter appartement heeft dan de andere.

 

Soms kiest een VvE ervoor om eigenhandig de breukdelen aan te passen, zodat een eerlijkere verdeling ontstaat. Om deze beslissing veilig te stellen voor de toekomst, moet de splitsingsakte gewijzigd worden. Dit kan alleen als alle eigenaren met deze wijziging instemmen. Vervolgens moet de wijziging in de akte worden verwerkt door een notaris. De nieuwe akte wordt ingeschreven bij het kadaster, zodat potentiële kopers en nieuwe eigenaren toegang hebben tot de juiste splitsingsakte.

Vindt u de route via de notaris te veel gedoe, dan kunt u ervoor kiezen om de gewijzigde breukdelen te handhaven zonder wijziging van de splitsingsakte. U dient er echter rekening mee te houden dat nieuwe eigenaren niet zijn gehouden aan deze wijziging! Zij kunnen zich altijd beroepen op de splitsingsakte en het daarin opgenomen breukdeel.

Heeft u vragen over uw VvE, splitsingsakte of splitsingsreglement, kom dan langs op het inloopspreekuur voor eigenaar-bewoners op woensdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur in de Rijnstraat 115 of stuur uw email naar vvevragen@wswonen.nl.

 

Artikel delen:

!WOON