Vernieuwingsplannen Anton Struikbuurt

24 april 2014

Eind 2013 zag het er somber uit. De directie van de Alliantie wilde dat het plan voor de vernieuwing van de Anton Struikbuurt veel goedkoper moest: of een minder ingrijpende renovatie of sloop/nieuwbouw van de duplexwoningen. Het plan voor de renovatie van de duplexwoningen van de hofjes en sloop van de woningen aan het Johan Brouwerpad was in juni 2013 door meer dan 80% van de bewoners goedgekeurd. De bewonerscommissie Anton Struik was verbijsterd en kwaad. Nog geen half jaar nadat het plan aan de bewoners was voorgelegd en goedgekeurd kwam de Alliantie ineens met deze teleurstellende mededeling!

De bewonerscommissie besloot een brandbrief te sturen aan de directie van de Alliantie over deze gang van zaken. Bovendien werd het advies gegeven om de renovatie door te laten gaan, ook al zou die iets minder ingrijpend zijn. Belangrijkste argumenten: sloop/nieuwbouw zou uitstel betekenen van de plannen, voor de meeste bewoners hogere huren opleveren, bewoners zouden minder keuze hebben uit verschillende soorten woningen zoals bij renovatie wel het geval zou zijn, bewoners die naar elders zouden willen verhuizen zouden nog jaren moeten wachten. En last but not least: de plannen waren al door de bewoners goedgekeurd! Alhoewel de directie zelf eigenlijk liever wilde slopen, besloot ze toch in te gaan op de wensen van de bewoners en de bewonerscommissie, vooral gezien het feit dat afgelopen jaren een behoorlijk grote groep bewoners mee had gedaan aan het gezamenlijk met de Alliantie en architecten maken van de plannen.

De plannen voor renovatie gaan dus door! De duplex woningen worden verbeterd door het comfort en uitrustingsniveau te verhogen. Onderhoud wordt uitgevoerd. Vocht- en tochtproblemen worden aangepakt, er wordt een zwevende dekvloer aangebracht om geluidsoverlast te verminderen, en cv en mechanische ventilatie worden aangebracht. Een deel van de duplexwoningen wordt gerenoveerd en samengevoegd tot eengezinswoningen. In het deel dat duplexwoningen blijft wordt in de benedenwoningen de plattegrond van de keuken en badkamer verbeterd, en komt in de bovenwoningen een vaste trap naar zolder. De zolder wordt ingericht als slaapkamer en de badkamer gaat naar de zolder. De woningen aan het Johan Brouwerpad worden volgens plan gesloopt, daar komt nieuwbouw van levensloopbestendige 3-kamerwoningen in de sociale huur en eengezinswoningen in de vrije sector voor in de plaats.

Het plan wordt in 2 fases uitgevoerd. De bewoners van de eerste fase zijn sinds april stadsvernieuwingsurgent. Alle bewoners die in de buurt willen blijven wonen hebben recht van terugkeer. Alle bewoners moeten via een wisselwoning naar een gerenoveerde woning of naar een nieuwbouwwoning doorschuiven. De huurverhoging wordt € 70,- boven op de huidige huur, plus € 5,- per m2 extra woonoppervlak. Omdat de renovatie minder ingrijpend wordt, wordt de huurverhoging daar minder, waarschijnlijk rond de € 60,-.

De medewerkers van de Alliantie, de architecten en leden van de bewonerscommissie Anton Struik hebben in de Anton Struikbuurt veel tijd en energie gestoken in het bereiken van bewoners om mee te werken aan een plan dat door de buurt gedragen wordt. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de directie van de Alliantie daar niet omheen kon en besloten heeft haar oorspronkelijke plan, maar dan minder ingrijpend, uit te voeren.

Ietje de Wild

Artikel delen:

!WOON