Anti-kraker mag in woning blijven

03 juni 2014

“Anti-kraker wint rechtszaak en mag in zijn woning blijven”, dat is de kop van dit bericht over een vonnis van 18 april jl. Een leegstandsbeheerder eiste in kort geding dat een anti-kraker binnen 48 uur zijn woonruimte moest verlaten. Omdat de eiser niet kon bewijzen dat het maandelijks door de anti-kraker betaalde bedrag van €135,- alleen een onkostenvergoeding is was de rechter niet overtuigd van de stelling dat er sprake zou zijn van een gebruiksovereenkomst waarvoor geen huurbescherming geldt. De rechter oordeelde dat er mogelijk sprake is van een huurovereenkomst en wees de eis tot ontruiming af.

Blijkbaar is niet alles wat het lijkt. Een overeenkomst met het ‘stempel’ anti-kraak of gebruiksovereenkomst kan dus, wanneer er (door een rechter) goed naar gekeken wordt, in bepaalde gevallen als huurovereenkomst worden gezien. De bewoner heeft dan huurbescherming waardoor er maar een beperkt aantal gronden zijn voor opzegging en ontbinding van de overeenkomst.

Overigens moet er niet te vroeg worden gejuicht door deze anti-kraker/huurder omdat het hier om een uitspraak in een kort geding procedure gaat. De leegstandsbeheerder heeft de mogelijkheid haar eis nogmaals in een bodemprocedure voor te leggen aan de rechter, in een dergelijke procedure wordt er uitvoeriger naar de zaak gekeken dan bij een kort geding.

Wij schreven eerder over anti-kraak. Klachten over je leegstandsbeheerder kun je bij ons melden. Vragen over je gebruikscontract kun je aan ons of je lokale Wijksteunpunt Wonen stellen, je kunt ook naar één van hun spreekuren gaan. Meer informatie over de spreekuurtijden en adressen vindt je op de website.

Artikel delen:

!WOON