Coalitie erkent belang bewonersondersteuning

12 juni 2014

Het nieuwe bestuur van de gemeente Amsterdam erkent het belang van goede bewonersondersteuning. In het op 12 juni gepresenteerde coalitieakkoord is hierover het volgende te lezen: “Huurdersondersteuning gaan we verbreden naar bewonersondersteuning. Zo zullen de Wijksteunpunten Wonen ook hulp bieden aan mensen die na het kopen van een (corporatie-)woning aan een vereniging van eigenaren (VVE) deelnemen en mensen die een erfpachtcontract afsluiten.”

Dit is een mooi vervolg op de positieve evaluatie van het werk van de Wijksteunpunten Wonen die dit voorjaar door de gemeenteraad werd vastgesteld. Het voorlichten en ondersteunen van huurders op de gespannen Amsterdamse woningmarkt blijft basistaak van de wijksteunpunten. Het gaat dan onder andere om hoge huren, servicekosten, onderhoud, renovatie en energieadvies. Dit werk gaat gewoon door.

Daarnaast geven de wijksteunpunten inmiddels ook voorlichting aan eigenaar bewoners in Verenigingen van Eigenaren. Met erfpacht hebben we geen ervaring, maar een rol in de algemene voorlichting ligt voor de hand zodra de nieuwe regels duidelijk zijn.

Het coalitieakkoord bevat ook andere voor huurders interessante voornemens, bijvoorbeeld op het gebied van bewonersparticipatie en energiebesparing. De Wijksteunpunten Wonen verkennen graag met de nieuwe wethouder Wonen de manier waarop we aan andere nieuwe taken uitvoering kunnen geven.

Artikel delen:

!WOON