Huisbaas spelen? Dat doen we zelf beter

22 juli 2014

Kan zelfbeheer een oplossing zijn voor de steeds hogere huren en andere dreigingen die huurders boven het hoofd hangen? Jazeker, was de conclusie van het Woonbondsymposium over zelfbeheer op 21 juni. Het symposium werd gehouden in een door bewoners beheerd Arnhems flatgebouw, het Bruishuis.

Om diverse redenen kan het voor huurders interessant – en zelfs dringend – zijn om het eigendom en beheer van hun woningcomplex over te nemen. De Overlegwet heeft niet gebracht wat de actieve huurders ervan verwachtten. Corporaties kunnen er gemakkelijk mee wegkomen als ze afwijken van een gekwalificeerd advies van de huurders met een beroep op het ‘bedrijfsbelang’ of een andere gelegenheidsredenering.

Ook de sterk gestegen huurprijzen – het eind is nog lang niet in zicht door de verhuurdersheffing – kunnen een reden zijn. De bewoners van het zelfbeheercomplex De Teilingerstraat in Rotterdam betalen gemiddeld €150 huur in de maand. Hoe dat kan? Bij zelfbeheer heb je geen managers meer, geen dure directeuren en hoofdkantoren, geen nodeloze overhead door fusies en reorganisaties en je bent ook verlost van de beleidsdrift en geldsmijterij waar woningcorporaties in de rijke jaren aan leden.

Maar de grootste dreiging voor huurders komt van de verkoop van hele complexen aan (zelfs buitenlandse) beleggers die mogelijk is gemaakt door de nieuwe regels van BZK. Vestia zette onlangs per advertentie in één klap 6.596 woningen in de verkoop. En niet appartementsgewijs, aan de zittende huurders en bij leegkomen aan nieuwe bewoners, maar met complexen tegelijk.

Hoe kan zelfbeheer hier een tegenwicht tegen zijn? Het voorbeeld van de Rotterdamse Teilingerstraat is leerzaam. Dit complex, met 32 woningen, dreigde gesloopt te worden. Na twee jaar onderhandelen hebben bewoners het beheer overgenomen. Dit zou ook kunnen als een corporatie een heel complex aan een hedgefonds wil verkopen.

In dit kleine Rotterdamse complex kunnen de bewoners het beheer helemaal zonder professionals doen. Huurders in grotere complexen kunnen leren van Verenigingen van Eigenaars (VvE) hoe ze het beheer (deels) kunnen uitbesteden aan een klantvriendelijk, kleinschalig VvE-beheerbedrijf. Annet van Grunsven van De Teilingerstraat zegt het kernachtig: “Doe de huisbaas de deur uit en doe het zelf.”

Verder bestaan er al veel zelfbeheercomplexen van woongroepen van ouderen. Tot slot kan onvrede over de klantonvriendelijke wijze waarop de corporatie onderhoud en beheer uitvoert een reden zijn voor zelfbeheer, zoals bij Woonwijkvereniging De Volharding in Capelle aan den IJssel. Hier bestaat een mengvorm van huur- en koopwoningen.

Op het symposium kondigde Adri Duivesteijn een wetsvoorstel aan om de wooncoöperatie erkend te krijgen als betaalbare tussenvorm tussen huur en koop. Met steun van de overheid (NHG, WSW, gemeentegarantie) zouden bewonerscollectieven ook toegang hebben tot financiering. Op dit moment is dat het grootste struikelblok voor zelfbeheerinitiatieven; de bank eist eigen vermogen en dat hebben huurders vaak niet.

Een uitgebreid verslag van het symposium kunt u hier downloaden. Op aanvraag, via centrum@wswonen.nl, kunt u een kopie van de lezing van professor Münkner krijgen.

halvewereldzelfbeheer

 

 

 

 

 

 

Bewonerszelfbeheer in het complex De Halve Wereld (Ymere), Waterlooplein. Voor meer informatie over zelfbeheerproject De Halve Wereld, klik hier.

 

Meer informatie:

http://www.woonbond.nl/nieuws/3491

http://www.woonbond.nl/nieuws/3467

http://nos.nl/artikel/657336-maak-huurders-aandeelhouder.html

http://nos.nl/artikel/657340-plan-zelfbestuur-huurders-valt-goed.html

http://www.wbvg.nl/

http://www.bewonersbedrijven.nl/

http://www.lvcw.nl/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_wonen

Brochure Wonen in zelfbeheer. Nieuwe kansen voor huurders op zeggenschap en lagere woonlasten. Woonbond 2014.

 

Artikel delen:

!WOON