Huurverhoging: een voorstel, geen verplichting

29 augustus 2014

De laatste weken meldden zich verschillende huurders die een betalingsherinnering van de verhuurder ontvingen voor het bedrag van de recente huurverhoging. Soms werd zelfs al gesommeerd door de juridische afdeling. Deze huurders maakten echter tijdig bezwaar tegen de verhoging van de huur. Een betalingsherinnering is dan op dit moment niet terecht. Huurders worden door deze herinneringen onnodig onder druk gezet.

Wanneer de huurder een bezwaarschrift indient tegen de voorgestelde huurverhoging, is deze niet meer verplicht de verhoogde huur te betalen. De verhuurder kan het bezwaarschrift voorleggen aan de Huurcommissie. Pas wanneer de Huurcommissie oordeelt dat de huurverhoging redelijk is (en het bezwaar dus niet erkent) ontstaat er een betalingsverplichting voor de huurder.

 

Tenminste één corporatie beweerde recent via haar Juridische afdeling dat de huurder de verhoging wel moest betalen. De corporatie zou dan wel terug betalen als de huurder gelijk kreeg. Ook dit is absoluut geen juiste stellingname en in strijd met de Huurprijzenwet.

 

Verschillende verhuurders beweren ook dit jaar dat onderhoudsgebreken geen geldige reden voor bezwaar zouden zijn. Wanneer de huurder de gebreken echter ook met een brief meldt, kan er tegelijkertijd wel degelijk bezwaar worden gemaakt. Er is dan namelijk sprake van een onderhoudsprocedure.

 

Een verhuurder die het bezwaarschrift niet tijdig aan de Huurcommissie heeft voorgelegd, gaat automatisch akkoord met het bezwaar. De verhuurder had dit voor 12 augustus jl. moeten doen. De huurverhoging is in dat geval niet meer verschuldigd.

 

Een huurder kan ook de huurverhoging niet betalen én geen bezwaarschrift indienen. In dat geval kan de verhuurder een zogenaamde rappelprocedure starten.

Meer informatie? Kijk dan op deze pagina op onze website huurders.info

 

Artikel delen:

!WOON