Meldpunt overlast shortstay

19 augustus 2014

Shortstay is het verhuren van woonruimte voor korte tijd. Het oorspronkelijke shortstay beleid is gericht

op het huisvesten van expats. In de praktijk blijken de shortstay appartementen echter voornamelijk te worden aangeboden aan toeristen. Daarom kan vaak beter gesproken worden van illegale hotels i.p.v. shortstay appartementen.

Beleid en regelgeving

Shortstay verhuur

Sinds 14 januari 2014 worden geen nieuwe shortstayvergunningen meer afgegeven door de gemeente. Download de beleidsnotitie Shortstay 2014. Op de reeds afgegeven vergunningen blijft de beleidsnotitie Shortstay 2012 van kracht. Appartementen met een shortstayvergunningen mogen bedrijfsmatig worden verhuurd, ook aan toeristen (minimaal 7 nachten en maximaal 6 maanden). Het aantal personen per appartement bedraagt maximaal 4. Voor meer informatie zie de website van de gemeente Amsterdam.

Vakantie verhuur

Vakantieverhuur is ook een vorm van verhuur voor een korte periode. Deze is aan strenge regels gebonden. Zo mag vakantieverhuur niet plaatsvinden op structurele basis (maximaal 2 maanden per jaar) en moet de hoofdbewoner zelf de woning bewonen. Klik hier voor de regelgeving m.b.t. vakantieverhuur.

Overlast
Omdat onze collega’s van het Wijksteunpunt Wonen Centrum bijna dagelijks signalen ontvingen dat shortstay en de andere vormen van tijdelijke verhuur tot overlast leidde voor de omwonenden hebben zij een meldpunt hiervoor geopend. Dit is opengesteld voor meldingen uit de hele stad.  In 2013 heeft het WSWonen Centrum onderzoek gedaan naar de klachten. De onderzoeksrapportage is op 3 oktober 2013 aangeboden aan stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren. Klik hier om de rapportage te downloaden.

Overlast door shortstay- of vakantieverhuur kan nog steeds gemeld worden. Uw melding wordt (met uw toestemming) automatisch naar de gemeente doorgestuurd. Klik door naar het formulier via https://www.wooninfo.nl/centrum/shortstay/

Artikel delen:

!WOON